“Vaccinurile pe bază de țesut fetal poate că poartă o pângărire morală mult peste cea a cărnii jertfite idolilor”

De ce nici un creștin nu ar trebui să-și facă vreodată vaccin Covid. Crima abominabilă din fiecare doză, la care nici un creștin nu poate fi părtaș fără a-și risca mântuirea pe vecie. 12 EXPLICAȚII CLARE

„Există vreun vaccin Covid-19 care să nu fie testate sau produs utilizând o linie celulară derivată dintr-un copil avortat?

Nu, deocamdată. Toate vaccinurile pentru virusul COVID-19 sunt produse și testate cu linii celulare care au provenit de la un copil avortat.” – Children of God – DOVEZI AICI.

Vaccinuri pe baza de țesuturi fetale: 12 presupuneri greșite, combătute

Ca și vaccinul ROR1vaccinul Covid-19 Oxford/AstraZeneca și Johnson & Johnson sunt produse în linii celulare derivate din avorturi2, în timp ce vaccinurile Moderna si Pfizer le-au folosit la testare.3 

Percepții de bază eronate și lămurite

Dezbaterea din jurul moralității vaccinurilor dezvoltate în țesuturi fetale, are în miezul ei în mod frecvent trei convingeri:

  1. Prin primirea vaccinului noi nu ne facem părtași răului din trecut;
  2. Prin primirea vaccinului noi nu contribuim vreunui rău prezent sau viitor
  3. Aproape că nu este nici o legătură între vaccin și bebelușul ucis.

Aceste convingeri sunt greșite pentru că se bazează pe presupuneri greșite, astfel încât de oricare parte ați fi, merită să luăm în considerare pe cele mai frecvente.

1. „Numai câțiva bebeluși au fost folosiți”

Deși fiecare linie celulară conține celule de la un singur copil, mulți bebeluși avortați sunt folosiți în procesul de obținere a unei linii celulare.4 De exemplu, sub jurământ, omul de știință Stanley Plotkin a recunoscut că au fost folosiți 76 de bebeluși avortați pentru studiul a doar unui singur vaccin.5 Mai mult, se cunoaște faptul că linia WI-25 conține al 25-lea specimen din al 19-lea bebeluș.6

Cele două tulpini celulare folosite de vaccinurile Covid sunt numite HEK293 și PERC6.7 Numele HEK(REU) 293 reprezintă Rinichi Embrionar Uman provenit din al 293-lea experiment8 — putem fi siguri că mai mulți bebeluși au precedat pe acela folosit pentru HEK293.9

2. „Bebelușii proveneau dintr-o perioadă de gestație foarte timpurie.”

Majoritatea bebelușilor ai căror țesuturi au format baza diferitor linii celulare pentru vaccinuri, aveau peste 3 luni când au fost avortați.10 De exemplu, sub jurământ, omul de știință Stanley Plotkin a recunoscut că toți cei 76 de bebeluși nenăscuți folosiți în studiu aveau vârsta de 3 luni sau mai mari.11

La 3 luni, un bebeluș este complet format: „ea a început să înghită și să lovească cu piciorușul… mușchii faciali sunt antrenați când micile ei trăsături formează o expresie după alta…”.12

Părtașii unei crime nu pot în mod etic dona trupul victimei lor pentru cercetare. Asta înseamnă că nu exista un consimțământ în adevăratul sens al cuvântului. (Deși mamele implicate, sunt adesea ele însele victime, în grade variabile.)

4. „Bebelușul era mort când țesutul a fost prelevat.”

În cercetarea țesuturilor fetale, moartea celulară face ca țesutul să devină inutilizabil pentru scopul pentru care a fost recoltat: recoltarea țesuturilor și a organelor trebuie efectuată „în primele 5 minute”13,14 și câteodată aceasta se întâmplă în timp ce inima bebelușului încă bate15,16 — acest lucru a fost de asemenea dezvăluit în fața instanței într-un proces Planned Parenthood.17,18

Astfel, recoltarea de organe poate fi considerată un fel de tortură,19 peste procedura normală de avort. Deși nu avem o dovadă clară că pentru producerea liniilor celulare pentru vaccinuri s-a recurs la recoltări pe viu, din moment ce procedura „nu este o raritate”20,21,22,23 există motive legitime de îngrijorare.24

5. „Unii proveneau din sarcini pierdute.”

„Necesitatea ‘prospețimii’ a multor țesuturi fetale umane”25 înseamnă că este extrem de improbabil ca acestea să provină din sarcini pierdute.26 „Pentru obținerea celulelor embrionare, embrionii proveniți din avorturi spontane nu pot fi folosiți…”27

6. „Utilizarea unui trup neînsuflețit se distinge de avort.”

Unii își închipuie că cei implicați în producția liniilor celulare nu au nimic de-a face cu avortul în sine. Cu toate acestea, înainte de avortul unui făt al cărui țesuturi vor fi folosite în cercetare, există un număr de pași care au loc. Aceștia includ: obținerea consimțământului, efectuarea screeningului genetic,28 selectarea metodei de avort29 și alți pași pentru o recoltare optimă30 — toți acești pași au un impact asupra conduitei persoanei care avortează, creând o interacțiune considerabilă cu agentul care solicită material uman, care astfel „devine într-o oarecare măsură complice”.31 Exista un paralelism cu Saul la uciderea lui Ștefan32 — Saul nu a aruncat nici măcar o piatră, dar ca și spectator consimțitor nu a fost lipsit de vinovăție morală.33 În cazul prelevării de țesut viu, cercetarea este cu atât mai direct legată de fapta de omor.

7. „Nimeni nu profită acum din avort.”

Companiile care dezvolta liniile celulare continua să fie răsplătite prin folosirea acestora, inclusiv în vaccinuri.34 Astfel, beneficii directe se acumulează agenților complici la fapta inițială de omor.

8. „Vaccinurile nu conțin celulele reale ale copilului.”

Vaccinurile produse în linii celulare conțin fragmente35 din ADNul copilului – un studiu a găsit chiar „un genom individual complet”36 al copilei avortate. Celulele divizate în care vaccinul a crescut ar fi fost ale copilei pe măsură ce ea ar fi crescut.37,38

9. „Nu mai sunt necesare alte avorturi.”

În ciuda afirmațiilor contrare, tulpini normale de celule „sunt de fapt ‘muritoare’”39, supuse „Limitei Hayflick”40 de aproximativ 50 de diviziuni celulare. Din moment ce HEK293 devine canceros după o perioadă de timp,41 va trebui înlocuit – la fel cum au făcut și alte tulpini celulare timpurii.42 Utilizarea vaccinurilor creează în cele din urmă nevoia de alte avorturi pentru inlocuirea stocurilor ce se epuizează.

10. „Avorturile au fost de acum zeci de ani.”

Chiar dacă majoritatea avorturilor pentru vaccinuri au avut loc înaintea anilor 80,43,44 timpul nu poate justifica moral crima. Mai mult, o nouă linie celulară chinezească, WALVAX-2 a fost creeată in 2015,45 și după cum a fost explicat deja, mai multe vor fi necesare.

11. „Drept rezultat, alți copii nu mai au de suferit.”

Pe măsură ce vaccinurile pe bază de țesut fetal au devenit acceptate la scară largă, acest fapt a condus la legitimizarea recoltării fetale, aceasta nemaiputând fi interzisă prin lege46,47,48 — deci de fapt această practică s-a dezvoltat în loc să se oprească, ducând la suferința a și mai multor copii.

De exemplu, în 1982, în SUA, a fost găsit un container cu 16.500 de fetuși la domiciliul unui fost proprietar de laborator.49 În 2003, compania olandeză din spatele HEK293 a căutat bebeluși avortați până și în țări depărtate precum Noua Zeelandă50 și Australia.51 Articole de revistă discută „economia țesuturilor fetale” în Marea Britanie.52 În 2019, 2.200 de fetuși au fost găsiți la reședința unei persoane care se ocupă de avort53 și mărturiile de la tribunal ale personalului Planned Parenthood54 au arătat că recoltarea continuă la scară largă.

Mai mult, atat sondajele de opinie55,56,57 (cât și unele praxisuri58) ne arată că părinții sunt mult mai dispuși să aleagă avortul dacă „utilizarea medicală” a fătului este posibilă. Astfel, dacă opțiunea de a folosi bebelușii în scopuri medicale nu ar fi disponibilă, mai puțini viitori copii ar avea de suferit și ar fi avortați.

Dacă un anumit procent din cele 2-3 miliarde de susținători nominali59 pro-viață ar respinge astfel de vaccinuri, s-ar găsi alternative morale și o întreagă industrie “etic, moral și biblic greșită”60 ar putea inceta.

12. „’Mai bine’-le surclasează îngrijorările.”

A consimți răul făcut împotriva unei victime inocente, fără voința ei, în scopul binecuvântării colective, pătrunde în ape întunecate – istoric, toate sacrificiile de copii aveau la bază această premisă. “Cu toate acestea, s-ar putea susține că altfel, aceste părți ale trupului bebelușului ar fi irosite, aruncate. Nu numai că aceasta ar justifica avortul, ci este și utilitarism pur, care afirmă că mai orice este justificat cât timp scopul este (potențial) bun. În știința medicală bună, scopul nu scuză mijloacele.”61

Concluzie

Dintr-o perspectivă creștină, Dumnezeul Vechiului și al Noului Testament este deosebit prin faptul că nu cere ca întâiul născut al omului să moară pentru ca alții să trăiască – ci Își dă propriul întâi născut în locul omului. Se pare ca exista un potențial conflict între împărtășirea cu trupul și sângele Domnului și trupul unui copilaș “frânt pentru tine” – vaccinurile pe bază de țesut fetal poate că poartă o pângărire morală mult peste cea a cărnii jertfite idolilor.

If you have had a vaccine already and are now morally concerned, please be aware the scriptures have a category called unintentional sin: this is a massive distinction. Please see this podcast, as it touches on the issue: “What if you’ve taken the vaccine but subsequently wished you hadn’t?”

With thanks to Marius Bodnariu & David Achim for the translation.
Kindly republished by CBR UK & LifeSiteNews

Sursa: Fetal Tissue

Fetal tissue vaccines are the everyday means by which pro-lifers unawares develop some complicity in an industry they oppose. Our aim is to accessibly summarise the relevant facts regarding fetal tissue vaccines — which are obscured behind a veil of academia and technical jargon, concealing from the public legitimate moral & ethical concerns.

Alte surse: Children of God for Life

Charlotte Lozier Institute

Centre for Bioethical Reform UK

Vaccines using fetal tissue: 12 faulty assumptions

 Some beliefs about the morality of vaccines using fetal tissue are flawed because they rest upon faulty assumptions — thus, whichever side you stand on, it’s worth considering the most common ones.

April 1, 2021 (Fetal Tissue Vaccines) — As with the MMR [1] vaccine, the Oxford/AstraZeneca and Johnson & Johnson COVID-19 vaccine are produced in cell lines derived from abortions [2] — by contrast, Moderna and Pfizer’s vaccines used them in testing.[3]

The debate around the morality of fetal tissue vaccines frequently has at its heart three beliefs:

  • In receiving the vaccine we are not cooperating with past evil;
  • In receiving the vaccine we are not contributing to present or future evil;
  • There is almost no connection between the vaccine and the murdered baby.

These beliefs are flawed because they rest upon faulty assumptions — thus, whichever side you stand on, it’s worth considering the most common ones.

1. “Only a few babies were used.”

While each individual cell line contains the cells of just one baby, many aborted babies are used in the process of creating a cell line.[4] For example, under oath, scientist Stanley Plotkin admitted that there were 76 aborted babies used in just one vaccine study.[5] Furthermore, with cell line WI-25 we know that it was the 25th specimen from the 19th baby.[6]

The two cell strains used by COVID vaccines are named HEK293 and PERC6.[7] The name HEK293 stands for a Human Embryonic Kidney from the 293rd experiment [8] — we can be confident that more babies preceded the final baby used for HEK293.[9]

2. “The babies were of a very early gestation.”

Most of the babies whose tissue formed the basis of the different vaccine cell lines, were over 3 months when aborted.[10] For example, under oath, scientist Stanley Plotkin admitted that all of the 76 unborn babies used in the study were 3 months or older.[11]

At 3 months, a baby is fully formed: “she has begun swallowing and kicking … facial muscles are getting a workout as her tiny features form one expression after another …”[12]

3. “Consent was given, so usage is ethical.”

Parties to a murder cannot ethically donate the body of their victim to research. Thus it follows that no meaningful consent exists. (Though the mothers involved are often, to varying extents, victims themselves.)

4. “The baby was dead when the tissue was taken.”

With fetal tissue research, cell death renders the tissue unfit for purpose: tissues and organs must be harvested “within 5 minutes” [13, 14] and at times this occurs while the baby’s heart is still beating [15, 16] — this was also revealed during a Planned Parenthood court deposition.[17, 18]

Thus, harvesting the organs can be a type of torture [19] beyond the normal abortion procedure. Though we have no definitive proof live harvesting occurred specifically in the making of vaccine cell lines, since it is “no rare event” [20, 21, 22, 23] there are legitimate grounds for concern.[24]

5. “Some were from miscarriages.”

“The requirements for ‘freshness’ of many human foetal tissues” [25] mean it is extremely unlikely any were from miscarriages.[26] “To obtain embryo cells, embryos from spontaneous abortions cannot be used…”[27]

6. “Using a dead body is distinct from abortion.”

Some imagine that those involved in creating the cell lines have nothing to do with the abortion itself. However, in advance of the abortion of a fetus whose tissue will be used for research, there are a number of steps that take place. These include obtaining consent, conducting genetic screening,[28] selecting the abortion method [29] and other steps for optimal harvesting [30] — all of which impact the abortionist’s conduct, creating considerable interplay with the agent seeking human material, who thus “becomes to some extent an accessory”.[31] A parallel to Saul at Stephen’s stoning [32] exists — Saul didn’t throw a stone, but as a consenting bystander he was not without moral guilt.[33] In cases of live tissue extraction, research is still more directly connected to murder.

7. “No one now profits from the abortion.”

Companies who developed the cell lines continue to be rewarded by their use, including in vaccines.[34] Thus direct benefit accrues to agents complicit in the original murder.

8. “Vaccines don’t contain the child’s actual cells.”

Vaccines produced in cell lines contain fragments [35] of the child’s DNA — one study even found “a complete individual genome” [36] of the aborted child. The divided cells the vaccine was grown in would have been the child’s as she grew.[37, 38]

9. “No extra abortions are necessary.”

Despite claims to the contrary, normal cell strains “are in fact ‘mortal’” [39], bound by the “Hayflick Limit” [40] of about 50 cell divisions. Since HEK293 becomes cancerous after time,[41] it will need replacing — just as other early cell strains did.[42] The use of vaccines eventually creates a need for further abortions to replace depleting stocks.

10. “The abortions were from decades ago.”

Though most abortions for vaccines were from before the 80s,[43, 44] time cannot make murder moral. Moreover, a new Chinese cell line, WALVAX-2 was created in 2015,[45] and as already explained, more lines will be necessary.

11. “No further babies are suffering as a result.”

While fetal tissue vaccines are widely accepted, general fetal harvesting is legitimized and impossible to ban [46, 47, 48] — so it has grown instead, leading to many more babies suffering.

For example, in 1982 a container of 16,500 fetuses was found at the US home of a former laboratory owner.[49] In 2003, the Dutch company behind HEK293 sought aborted babies as far afield as New Zealand [50] and Australia.[51] Journal articles discuss “the fetal tissue economy” in Britain.[52] In 2019, 2,200 fetuses were found at an abortionists home [53] and the court depositions of Planned Parenthood staff [54] showed harvesting continues at scale.

Moreover, both polls [55, 56, 57] (and some practice [58]) indicate that parents are more likely to choose abortion if “medical use” of a fetus is possible. Thus, if the option of having babies used for medical purposes was not available, less future babies would suffer and be aborted.

If even a percentage of the 2-3 billion nominal [59] pro-lifers rejected such vaccines, moral alternatives would be found and an “ethically, morally and biblically wrong”[60] industry might end.

12. “The ‘greater good’ outweighs concerns.”

To acquiesce with evil against an innocent unwilling victim for the sake of communal blessing enters dark waters — all historic child sacrifice is based on this premise. “However, it may then be argued that these baby body parts would otherwise be wasted, thrown away. But not only does this justify abortion, but it is pure utilitarianism, that says pretty well anything is justified as long as the end is (potentially) good. In good medical science the end does not justify the means.”[61]

Conclusion

From a Judeo-Christian perspective, the God of the Old and New Testament is set apart by not asking for the firstborn of men to die that others might live. Fetal tissue vaccines perhaps possess moral taint far beyond that of meat offered to idols.

Footnotes

Continue reading & Sursa: https://www.activenews.ro/stiri/De-ce-nici-un-crestin-nu-ar-trebui-sa-si-faca-vreodata-vaccin-Covid.-Crima-abominabila-din-fiecare-doza-la-care-nici-un-crestin-nu-poate-fi-partas-fara-a-si-risca-mantuirea-pe-vecie.-12-EXPLICATII-CLARE-166497

2 thoughts on ““Vaccinurile pe bază de țesut fetal poate că poartă o pângărire morală mult peste cea a cărnii jertfite idolilor”

  1. Pingback: “Vaccinurile pe bază de țesut fetal poate că poartă o pângărire morală mult peste cea a cărnii jertfite idolilor” | „A venit Învăţătorul şi te cheamă.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.