Încercările noastre sunt mari oportunităţi, dar mult prea adesea noi le vedem doar ca pe nişte mari obstacole

Ai ajuns tu până la cămările … pe care le păstrez pentru vremurile de strâmtorare? (Iov 38:22-23)

Cartea lui Iov ne învață să privim realitatea și din alt punct de vedere: unghiul din care o vede Dumnezeu. Întrebarea de mai sus te face săurci de la scara preocupărilor personale la scara lucrărilor mari și misterioase făcute de Creator.

Încercările noastre sunt mari oportunităţi, dar mult prea des noi le vedem pur şi simplu ca nişte mari obstacole. Dacă am recunoaşte în fiecare situaţie dificilă ceva ales de Dumnezeu ca să ne dovedească dragostea Lui pentru noi, fiecare obstacol ar deveni atunci un loc de adăpost şi de odihnă, şi o demonstraţie faţă de alţii a puterii Lui inexprimabile. Dacă am căuta semnele lucrării Lui glorioase, atunci fiecare nor ar deveni în adevăr un curcubeu, şi fiecare trecătoare prin munţii de dificultăţi va deveni o cale de ascensiune, de transformare şi…

View original post 397 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.