Cum se vede că ești sub har?

Probabil cu toții știm că suntem sub har și nu sub Lege, și faptul că harul și adevărul au venit în lumea noastră în mod deplin odată cu Isus. (Ioan 1: 14; 16).

De asemenea știm că suntem prin natura noastră umană păcătoși și răzvrătiți față de Creatorul nostru, de la Adam încoace, fără excepții.

  • Căci toți au păcătuit si sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. (Romani 3:23)
  • Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci sa aibă viață vesnică. (Ioan 3:16)
  • Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața vesnică in Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 6:23)

Așadar, știm că suntem sub har, însă asta se vede în viața noastră atunci când ne manifestăm iertarea față de ceilalți. 

Iertarea aproapelui nostru, dar și a celorlalți mai de departe, a celor cu care nu suntem de acord, sau care ne nedreptățesc, ne înșeală sau ne păgubesc, a celor care ne doresc sau ne fac rău, a celor  ce sunt înălțați în dregătorii și iau decizii nedrepte, a celor din partidele politice cu care noi nu simpatizăm, a celor care nu sunt ca noi, a membrilor LGBT, a judecătorilor nedrepți etc.

Apreciezi poate că ei nu merită iertarea ta. Așa e.

Dar, iertarea este pentru cei care nu o merită –  acesta e harul!

Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har dupa har;  căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. (Ioan 1:16-17)

Acordă iertarea ta tuturor, astfel vei fi sub har și vei primi binecuvântarea Domnului Isus!

Advertisement

One thought on “Cum se vede că ești sub har?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.