Cine conduce biserica locală a lui Hristos?

Andrei Sava & Andrei Croitoru

Cei doi prezintă câteva texte clare în Noul Testament în care sfântul apostol al Neamurilor, Pavel, vorbește despre acest subiect, și unul în care apostolul Petru  le spune  evreilor, la fel,  cu privire la conducerea bisericii:

1 Petru 5:1-4, Fapte 20:17, 28-31,

1 Timotei 3:1 și Tit 1:5.

În toate aceste texte, oficiul conducerii bisericii este ocupat de funcții interschimbabile –  prezbiteri, episcopi, pastori  – cum mai găsim că e numită această funcție, în Efeseni 4:11, de pastor-învățător. Și apostolul Petru se declară pe el însuși prezbiter  – probabil aceasta este cea mai înaltă poziție de conducere de pe care poți vorbi și priveghea biserica Domnului Hristos:

Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca si ei, un martor al patimilor lui Hristos si părtas al slavei care va fi descoperită: păstoriti turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca si cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei. (1 Petru 5:1-3)

Interesant că Petru se clasifică pe el însuși a fi prezbiter. Privind în ansamblul NT, putem înțelege că biserica locală este condusă de prezbiteri, cei care priveghează și conduc congregația, desi poate între ei sunt unii numiți pastori, episcopi sau … prezbiteri, dar în acelaș oficiu de priveghere.

Iată de ce – anticipez – născocirea aceasta de a pune pe postamentul adunării locale a unui comitet este o chestiune cu totul nefericită și nebiblică. Înțelegem că păstorul, sau mai exact prezbiterii (pastori, episcopi, prezbiteri), trebuie să îndeplinească funcția-slujba de pastor și învățător conform Efeseni 4:11. Și, în consecință, nu ar trebui să fie ordinați cei care nu pot da învățătură, aceea de a face ucenici ai lui Isus. Ori cei aleși în  comitete nu sunt toți  prezbiteri, decât unul, de regulă în bisericile locale normale, mai mici numeric, și 2…5, în bisericile mari, plus 15…25 de membri în comitet, deci conducerea e făcută (prin VOT) de membri de comitet, mult mai pulți decât sunt numeric prezbiterii, deci biserica locală nu se conduce de prezbiteri (pastori) cum prevede îmvățătura apostolilor Domnului Isus, ci de comitet – o stare nebiblică, lumească, democratică (drăcească):

În Fapte  4:23 citim  rânduit, deci prin vot popular:

Au rânduit prezbiteri in fiecare biserică si, după ce s-au rugat si au postit, i-au incredințat in mâna Domnului, in care crezuseră. (Fapte 4:23)

Cum cauți să alegi ca prezbiteri din membri?
– să aibă calificare-alegere, să fie dat de Dumnezeu
– ținem predici din 1 Timotei 3:1-6
– oamenii și păstorul văd cine se încadrează dintre ucenicii bisericii
– Statut ajustat
– cine se califică cf. Tit și Timotei ca prezbiter […]

Cine conduce biserica lui Hristos? | Dialog 11 cu Andrei Sava

Advertisement

3 thoughts on “Cine conduce biserica locală a lui Hristos?

  1. Corect, Hristos e Capul Bisericii,
    El i-a dat pe unii păstori-învățători, cu darul cârmuirii, aceia să-și îndeplinească slujba, apoi fiecare mădular, fiecare încheietură, ca să crească împreună în mod armonios…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.