Marinela Buzaș: Cum judecă un creștin conform Scripturii?

Când cunoaștem Adevărul, suntem liberi să trăim în lumina Lui, nestingheriți fiind de minciunile celui rău. De aceea, e bine din când în când să ne analizăm viața, ca să luptăm strategic cu ajutorul Domnului, a Duhului Sfânt și a Cuvântului Său pentru a trăi o viața de biruință. De aceea, aș dori ca să începem în acest an, aprofundarea identității noastre în Hristos, încercând prin a răspunde la întrebarea: “Cum judecă un creștin conform Scripturii?” De la început vreau să spun că acest cuvânt, “judecată”, nu înseamnă doar condamnare, ci totodată are și sensul de a te evalua, a-ți face socoteala, de a chibzui, de a discerne, de a hotărî, de a trage o concluzie, de a critica, de a trage la răspundere, etc. Biblia vorbește foarte mult despre judecată, atât despre felul în care trebuie să judecăm, cât și despre felul în care nu trebuie să judecăm, de aceea consider că merită să dăm atenție acestui subiect.

Prima judecată pe care un om trebuie să o facă, înainte de orice altă judecată, este judecata de sine. De la căderea omului în păcat, a intrat în om tendința ca să se judece pe sine, comparându-se cu altul. Făcând așa, de fapt el/ea riscă să-și scoată în relief “superioritatea” și de multe ori aruncă vina personală asupra altora. După căderea în păcat, atunci când Adam a fost confruntat de Dumnezeu în Eden, el a îndreptat degetul acuzator spre Eva. De atunci și până azi, oamenii încearcă să se îndreptățească singuri, aruncând vina pe altul. Atât de prevalentă este această deprindere, că unii psihologi chiar îi îndeamnă pe pacienții lor ca să scape de vinovăția personală prin a arunca vina asupra altora. Dar chiar dacă i-am socotii pe alții de vină pentru greșelile noastre, aruncând vina pe ei, nu vom primi eliberarea, ci chiar dimpotrivă ne vom umple de mai multă amărăciune și tristețe. Căutându-ne o justificare pentru păcatele noastre în greșelile altora nu ne va aduce pacea cu Dumnezeu și nici pacea sufletească. Există cineva asupra căruia putem să aruncăm vina noastră și toate nedreptățile care ni s-au făcut și acesta este unul singur, Domnul Isus Hristos. Atunci când dăm Domnului Isus toate poverile noastre și acceptăm domnia Lui în viața noastră primim în schimb iertarea, pacea și bucuria. Dumnezeu este singurul care poate să ne dea eliberarea. Dacă te judeci azi în lumina dragostei lui Dumnezeu și dacă accepți jertfa Domnului Isus ca preț de răscumpărare pentru viața ta, aceasta este judecata care va fi pronunțată de Dumnezeu în dreptul tău: “Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.” (Isaia 1:18). O, ce bine e să ne judecăm corect, astăzi, cât mai este șansă de pocăință, ca să nu fim într-o zi condamnați și despărțiți de Dumnezeu pentru veșnicie

Domnul Isus ne spune despre un fariseu și un vameș care s-au dus la Templu să se roage. Fariseul și-a făcut evaluarea personală comparându-se cu alții și a ajuns la următoarea concluzie: “Fariseul sta în picioare şi a început să se roage în sine astfel: „Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari, sau chiar ca vameşul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.” (Luca 18: 11-12). Vameșul în schimb s-a rugat astfel: “ Vameşul stătea departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer, ci se bătea în piept şi zicea: ‘Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!” (Luca 18: 13). Cine credeți că a mers acasă iertat și împăcat cu Dumnezeu? Iată ce spune Domnului Isus despre aceștia doi: “Eu vă spun că mai degrabă omul acesta (vameșul) s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt (fariseul). Căci oricine se înalţă va fi smerit şi oricine se smereşte va fi înălţat.” (Luca 18:14).

Continue reading luminipentrusuflet.com 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.