ADEVĂRUL DESPRE CALVARUL CARE SCHIMBĂ VIEȚI

„Isus … a zis: „S-a isprăvit!” Apoi și-a plecat capul, și Și-a dat duhul.”

Ioan 19:30

Calvarul a fost victorios! Crucea poate părea triumful râului asupra binelui, a celui puternic asupra celui lipsit de putere, dar numai pentru aceia care nu înțeleg misiunea lui Hristos. Niciodată nu a fost un curai mai mare sau o putere mai tare. Când El a strigat: „S-a isprăvit” (unele traduceri spun „s-a desăvârșit”), El nu a vrut să spună: „Sunt terminat, cauza mea s-a năruit.” Domnul Isus nu a fost zdrobit la Calvar ci a triumfat în trei moduri:

1) Si-a învins dorința firească de a evita nespusa suferință: „A căzut cu fața la pământ, și S-a rugat, zicând: „Tată, dacă este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.” (Matei 26:39).

2) A biruit forțele demonice ale întunericului. „A dezbrăcat domniile și stăpânirile, și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce.” [Coloseni 2:15).

3] A triumfat asupra Legii. „Hristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine crede in El, să poată capătă neprihănirea” (Romani 10:4). La Calvar, dragostea a triumfat asupra legii, eliberându-ne pentru totdeauna, pe noi care n-am fost în stare niciodată să ascultăm de legea lui Dumnezeu.

„S-a isprăvit” a fost strigătul unui învingător, nu al unei victime! Mulțimea și ucenicii Săi care erau devastați nu au înțeles lucrul acesta. Dar L-au înțeles trei zile mai târziu când mormântul gol a dovedit că Isus a câștigat victoria asupra morții. Totul se poate reduce la următorul verset: „Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă, crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit.” (Romani 10:9).

coordonatori Bob & Debby Gass

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.