VINDECARE PRIN CREDINȚĂ

Vă doriți să aveți credință pentru a fi vindecați? Dacă aveți credință în Dumnezeu, toate lucrurile sunt cu putință. Dacă credeți în inima dumneavoastră că „vindecarea este întotdeauna Voia Lui Dumnezeu”, acest mod de gândire poate anula orice îndoială. Știm că îndoiala este dușmanul credinței.

Domnul Isus nu a refuzat nici un bolnav care a venit la El. Nu este nici un verset care să sugereze măcar, că Domnul Isus nu a vindecat pe vreun bolnav, pentru că nu era voia Tatălui să fie vindecat sau din vreun alt motiv. Nu a fost niciodată prea obosit, exasperat, grăbit sau bolnav, pentru a vindeca pe cei care au crezut în El. Isus a venit să împlinească voia Tatălui Ceresc. Ne-a spus în mai multe instanțe, că a venit să facă „doar ce L-a văzut pe Tatăl făcând” (Ioan 5:19, 30; 8:26; 14:10, 24). Concluzia evidentă este că Voia Lui Dumnezeu Tatăl este să-i vindece pe cei care Îl roagă. Nicăieri în Biblie nu scrie ceva de genul: „rămâi bolnav, nu e Voia Tatălui ceresc să fii vindecat”.

Creștinii au inventat această scuză convenabilă, ca justificare pentru rugăciunile care nu s-au încheiat cu vindecarea celui bolnav.

Sursa bolii NU este Dumnezeu. Boala a intrat în lume, ca urmare a păcatului lui Adam și Eva. Omul a optat pentru minciuna Satanei, alegând să ignore singura poruncă dată de Dumnezeu, și anume să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. (Geneza 2:16)
Luca, condus de Duhul Sfânt, identifică bolile ca fiind opresiuni ale diavolului:

  • Faptele Apostolilor 10:38 „cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.”

De asemenea Matei, asociază bolile cu duhurile necurate.

  • Matei 8:16-17 „Seara, au adus la Isus pe mulţi îndrăciţi. El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate şi a tămăduit pe toţi bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: „El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre.””

Și celebrul verset din Evanghelia după Ioan, despre cine spune Isus că este Satan:

  • Ioan 10:10 „Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească [boala înseamnă furt, rănire şi distrugere]. Eu [Isus] am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” 
  • 1 Ioan 3:8 „Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

Omul este o ființă spirituală, care are suflet și locuiește într-un trup fizic. Citim în cartea Geneza capitolul 1 cu versetul 27 că „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu;” Așa cum Dumnezeu este Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și toți trei sunt una, așa suntem și noi: duh, suflet și trup.

Vechiului și Noului Testament, sunt valabile pentru cei care sunt într-o relație corectă cu Dumnezeu, fiind născuți din nou, în „omul dinăuntru”, în duhul lor, prin Duhul Sfânt.

Isus Cristos a purtat în trupul Său pe cruce toate bolile, suferințele, stresul, traumele, temerile noastre. Nu există boală sau suferință care să fie exclusă de la ceea ce a suferit și a purtat Isus în locul nostru, ceea ce înseamnă că noi nu mai trebuie să le „purtăm”.

Continue reading AICI

One thought on “VINDECARE PRIN CREDINȚĂ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.