Revelație la Mica 6:8 – „Mark, tu iubeşti dreptatea şi doar faci milă, în timp ce Eu iubesc mila şi doar fac dreptate.“ 

Aceasta e un verset favorit pe care l-am reținut din primul an al întoarcerii mele la Dumnezeu.

Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?“ (Mica 6:8)

Mark Virkler are un răspuns de la Domnul Isus asupra versetului, apoi el face un pertinent comentariu:

Mark, tu iubeşti dreptatea şi doar faci milă. Eu iubesc mila şi doar fac dreptate. Eşti inversul Meu.“ Cu asta am fost redus la tăcere şi am început să mă schimb,  recunoscând adevărul cuvintelor lui Dumnezeu.

În cele din urmă, Domnul a început să-mi arate locul potrivit şi scopul legilor şi regulilor în viaţa mea. El a spus: „Sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru Sabat“ (Marcu 2:27).

Eu tindeam să le amestec. Obişnuiam să încep cu legea şi să mă gândesc că scopul meu era să mă supun ei. Isus spune: „Nu”. –  Începem cu omul şi împlinirea lui; regulile sunt făcute să-i slujească omului. Ele sunt acolo să ne asiste în eliberarea nivelului maxim posibil de viaţă. Isus Însuşi a venit să ne dea viaţă, viaţă din belşug.

De aceea învăţ să încep cu scopul „vieţii“  şi văd ce aplicare a cărei reguli eliberează cel mai multă viaţă în mine şi prin mine. Dacă nu încep şi termin cu scopul vieţii, în general, încep şi termin cu scopul ascultării, de regulă.

Şi omul nu a fost creat ca să poată respecta o serie de reguli. El a fost creat să experimenteze viaţa din belşug. Să învăţ să trăiesc în Duh mai degrabă decât în legi mi-a schimbat enorm viaţa de rugăciune.  

*

Fraților, să acceptăm harul și adevărul, pe care le-am primit prin Isus Hristos, și vom avea viața tot mai schimbată, din slavă în slavă, tot mai asemănătoare cu aceea a Domnului Isus. Glorie Domnului!

Înțelegem cu adevărat că femeia chiar prinsă în preacurvie, nici Isus Domnul nu a acuzat-o:

Isus i-a zis: “Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a osândit?” “Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: “Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.” (Ioan 8:10-11)

Legea acuză, harul aduce mila, iertarea, iubirea și putere de-a nu mai păcătui, o viață din belșug.

  • Duhul este acela care da viata, carnea nu foloseste la nimic; cuvintele (rhema) pe care vi le-am spus Eu sunt duh si viata. (Ioan.6:63)
  • care ne-a si facut in stare sa fim slujitori ai unui legamant nou, nu al slovei, ci al Duhului; caci slova omoara, dar Duhul da viata. (2Cor.3:6)
  • Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; (Romani 6:16)

Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har. (Romani 6: 14)

Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa veşnică. (Romani 6: 22)

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 6: 23)

Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.  În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii. (Romani 8:1-2)

Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea. (1 Corinteni 15:56)

Advertisement

2 thoughts on “Revelație la Mica 6:8 – „Mark, tu iubeşti dreptatea şi doar faci milă, în timp ce Eu iubesc mila şi doar fac dreptate.“ 

  1. Pingback: Revelație la Mica 6:8 – „Mark, tu iubeşti dreptatea şi doar faci milă, în timp ce Eu iubesc mila şi doar fac dreptate.“ – Blog Creștin Ardelean Viorel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.