Lupta ta nu este mai mare decât harul lui Dumnezeu

by Gary Wilkerson

Nu vom putea înțelege Evanghelia dacă nu cunoaştem natura glorioasă a Dumnezeului nostru minunat, pe care e imperios necesar să-L rugăm

„să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui,  şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale ” (Efeseni 1: 17-19)

Evanghelia nu începe prin a recunoaște că eşti păcătos sau prin realizarea faptului că Dumnezeu are un plan minunat pentru viața ta. Evanghelia începe cu înțelegerea harului Tatălui nostru glorios.

Prin faptul de a ne afla în prezența Domnului primim lumină asupra înțelegerii noastre iar inimile ne vor fi zdrobite înaintea Dumnezeului nostru puternic şi minunat. Pavel spune aici: „Vreau ca ochii tăi să fie deschişi la realitatea caracterului acestui Dumnezeu magnific pe care îl slujim. El nu este mic sau nesemnificativ. El este singurul Dumnezeu adevărat și vrea ca noi să avem ochii deschiși pentru descoperirea naturii Sale.”

Moise simţea foame și sete pentru a cunoaşte cine era Dumnezeu – care era natura și caracterul Lui – și astfel a strigat: „Arată-mi slava Ta!” (Exodul 33:18) Dar Moise nu a putut să vadă fața lui Dumnezeu pentru că El era mult prea glorios. Mai degrabă, Dumnezeu a venit la el într-o simplă revelație: „Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul!” (34:6-7)

Rugați-vă ca Dumnezeu să vă deschidă ochii pentru a cunoaşte „care este nădejdea la care v-a chemat, care sunt bogățiile moștenirii Sale glorioase în sfinți și care este mărimea nemărginită a puterii Lui.” (Efeseni 1:18 -19)

Luați în considerare măreția nemăsurată a lui Dumnezeu. Niciodată să nu credeți că problemele voastre sunt mai mari decât capacitatea lui Dumnezeu de a le rezolva. Nici să nu credeți că lupta voastră cu firea este mai mare decât puterea Sa de a birui. Și pe măsură ce recunoașteți măreția Sa, mulțumiți-I și măriţi numele Domnului pentru tot ce a făcut pentru voi din pricina harului Său minunat. Un an nou binecuvântat!

Tradus și postat în Resurse creștine de Mada O

One thought on “Lupta ta nu este mai mare decât harul lui Dumnezeu

  1. Pingback: Lupta ta nu este mai mare decât harul lui Dumnezeu – Blog Creștin Ardelean Viorel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.