Momeala lui Satan: Ofensa, jignirea, insulta…

Dumnezeu are întotdeauna un plan

A sosit vremea în care faraonul a avut un vis foarte îngrijorător. Niciunul dintre vrăjitorii sau înțelepții lui nu i l-au putut explica. Abia atunci slujitorul reprimit în slujbă (Paharnicul lui Faraon) și-a amintit de Iosif. A povestit cum acesta interpretase în închisoare visul lui și al celuilalt slujbaș (pitarul lui faraon). Iosif a fost adus înaintea faraonului și i-a spus care era semnificația visului – aceea că se apropia o perioadă de foamete – sfătuindu-l cu înțelepciune cum să se pregătească pentru criza care urma să vină. Faraon l-a promovat de îndată pe Iosif, dându-i locul al doilea peste întreaga împărăție a Egiptului. Prin înțelepciunea primită de la Dumnezeu, Iosif s-a pregătit pentru foametea cumplită care se apropia.

Mai târziu, când foametea a afectat toate națiunile cunoscute, frații lui Iosif au fost nevoiți să se coboare în Egipt, căutând hrană. Dacă Iosif ar fi nutrit în inima lui vreun sentiment împotriva fraților săi, acesta era momentul potrivit să-l ducă la împlinire. I-ar fi putut întemnița pe viață, i-ar fi putut tortura sau chiar ucide, fără să aibă ceva de suferit, fiindcă era al doilea ca putere în Egipt. Frații lui nu valorau nimic în ochii faraonului.

Dar Iosif le-a dat în cele din urmă grâne, fără să le ia niciun ban. Apoi li s-a dat cel mai bun pământ din Egipt pentru familiile lor și au mâncat grăsimea țării. Pe scurt, s-au bucurat de tot ce era mai bun în țara Egiptului. Iosif a ajuns să-i binecuvânteze pe cei ce l-au blestemat și să facă bine celor ce l-au urât. (Vezi Matei 5:44).

Să facem un pas mai departe și să vedem ce le-a spus Iosif fraților lui, când au fost din nou împreună: “Acum, nu fiți întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată sunt doi ani de când bântuie foametea în țară și încă cinci ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu.” (Geneza 45:5-8)

Iată ce spune psalmistul: “[Dumnezeu] a chemat foametea asupra țării și a tăiat orice mijloc de trai. Le-a trimis înainte pe un om; Iosif a fost vândut ca rob” (Psalmul 105:16-17).

Cine l-a trimis pe Iosif? Frații lui sau Dumnezeu? Gura a doi martori afirmă că Dumnezeu a fost Cel care l-a trimis. Iosif le-a spus clar fraților lui: “Nu voi m-ați trimis.” Iată ce spune Duhul Sfânt!

Așa cum am arătat deja, niciun muritor sau demon nu poate da la o parte planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Dacă te ții strâns de adevărul acesta, el îți va aduce eliberarea! Dar există o singură persoană care te poate îndepărta de voia lui Dumnezeu și aceea ești tu.

___________________________

Fragment din bestsellerul Momeala Satanei  Ferește-te de capcana ucigașă a ofensei de John Bevere 

Traducerea: Veronica Oniga
Editor Vasilică Croitor

https://succeed.ro/

………………………………………………

Problema jignirii, care reprezintă chiar esenţa momelii Satanei, este deseori obstacolul cel mai dificil cu care trebuie să se confrunte şi pe care-l are de depăşit omul.

Isus a spus: „Este imposibil să nu fii jignit în niciun fel” (Luca 17:1, traducere din limba engleză). Întrebarea nu este dacă vei fi jignit sau nu, ci care va fi răspunsul tău într-o asemenea situaţie. Este extrem de nefericit faptul că nu puţini, ci mulţi sunt jigniţi şi prinşi apoi în lanţul acestei ofense care le-a fost adusă.

Au trecut zece ani de la publicarea acestei cărţi. În acest interval, am primit nenumărate scrisori şi multe mărturii despre viaţa unor persoane, despre familii sau despre lucrări creştine care au cunoscut vindecarea şi transformarea prin intermediul adevărurilor din Cuvântul lui Dumnezeu abordate în această carte. Am inclus câteva pasaje pentru încurajarea ta. Pentru toate cele primite, ne bucurăm şi Îi dăm lui Dumnezeu toată gloria!

Un lider ne-a împărtăşit următoarele: „Biserica noastră era în toiul unor lupte crâncene care ameninţau cu divizarea. Situaţia părea fără ieşire. Am dat câte un exemplar al cărţii Momeala Satanei fiecărui prezbiter. Dezbinarea a încetat şi astăzi suntem una!”

Multe căsnicii au fost salvate cu ajutorul acestei unelte. De curând, după ce am vorbit în Nebraska, am fost abordat de un cuplu. Soţia mi-a mărturisit: „Am fost rănită cu zece ani în urmă de liderii acestei biserici. Inima mea a început să se umple de amărăciune şi de suspiciune, în timp ce căutam mereu să mă apăr pe mine şi poziţia mea. Căsnicia mea avea de suferit în urma durerii mele, iar soţul meu era pe punctul de a divorţa. Nu era mântuit şi nu vroia să aibă nimic de-a face cu biserica. Cineva mi-a dat un exemplar al cărţii Momeala Satanei. L-am citit şi, în scurt timp, am fost eliberată pe deplin de durere şi de amărăciune. Când soţul meu a văzut schimbările din viaţa mea, şi-a predat viaţa domniei lui Isus Cristos şi a pus capăt procedurilor de divorţ.” Soţul stătea alături de soţia lui, zâmbind. Când ea şi-a încheiat mărturia, el a confirmat schimbările minunate din viaţa şi din căminul său!

Mărturia care m-a mişcat cel mai profund a fost una primită pe când slujeam în Naples, Florida. Chiar înainte să încep să vorbesc, un bărbat solid, de vârstă mijlocie, s-a ridicat în faţa adunării şi ne-a împărtăşit, printre lacrimi, tragica lui poveste: „Toată viaţa am avut sentimentul că există un zid între mine şi Dumnezeu. Participam la întâlniri în care alţii simţeau prezenţa lui Dumnezeu, în vreme ce eu priveam detaşat şi amorţit. Nici măcar când mă rugam nu simţeam vreo eliberare sau prezenţa lui Dumnezeu. Cu câteva săptămâni în urmă, cineva mi-a dat cartea Momeala Satanei. Am citit-o din scoarţă în scoarţă. Mi-am dat seama că înghiţisem momeala Satanei cu ani în urmă. O uram pe mama, fiindcă mă abandonase pe când aveam şase luni. Am înţeles că trebuie să o caut şi să o iert. Am sunat-o şi am vorbit cu ea pentru a doua oară în decurs de treizeci şi şase de ani. Am plâns, spunându-i: «Mamă, nu te-am putut ierta toată viaţa fiindcă m-ai părăsit!» Ea a început să plângă şi mi-a spus: «Fiule, şi eu m-am urât pe mine însămi în toţi aceşti ani fiindcă te-am părăsit!»”

El a continuat: „Am iertat-o, iar ea s-a iertat pe sine însăşi; acum ne-am împăcat.”

Apoi a urmat partea cea mai frumoasă: „Acum, zidul care mă despărţea de prezenţa lui Dumnezeu a dispărut!”

Ajuns în punctul acesta, bărbatul şi-a pierdut cumpătul şi a început să plângă. A reuşit cu greu să rostească ultimele cuvinte: „Acum plâng în prezenţa lui Dumnezeu ca un copil.”

Cunosc tăria şi realitatea acestei captivităţi. Am fost legat cu lanţurile acestui chin ani de zile. Cartea aceasta nu este o teorie; este Cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Este înţesată cu adevăruri pe care le-am trăit pe pielea mea. Cred că te poate întări şi pe tine. Pe măsură ce citeşti, roagă-te Stăpânului să îţi mărească şi ţie credinţa! În timp ce creşti în credinţă, El va primi slava, iar tu te vei umple de bucurie! Fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze din belşug.  –  JOHN BEVERE

***

bestseller, tipărit în peste 1.000.000 exemplare

Momeala Satanei dă în vileag una dintre cele mai înşelătoare curse pe care le foloseşte Diavolul pentru a-i îndepărta pe credincioşi de voia lui Dumnezeu: ofensa. Cei mai mulţi oameni care-i cad în plasă nici măcar nu-şi dau seama de starea lor.

Nu te lăsa păcălit! Isus a spus că este cu neputință să nu ajungem să fim ofensați de cineva. Nu ține de tine faptul că vei fi jignit sau nu, dar depinde de tine modul în care vei răspunde. Dacă vei aborda jignirile în mod adecvat, vei deveni mai mai puternic decât mai frustrat. Numai un răspuns potrivit te va ajuta să menții o relație neîntreruptă cu Dumnezeu.

Prin acest mesaj, John Bevere te va pune în gardă să te păstrezi în voia lui Dumnezeu și să frângi puterea suspiciunii sau neîncrederii. Poți scăpa de mentalitatea de victimă și poți trăi fără poverile îndurerării și frustrării. Pe măsură ce vei ajunge la un nivel mai înalt de supunere față de Dumnezeu, viața ta va abunda în iertare, reconciliere și o bucurie care sporește tot mai mult.

One thought on “Momeala lui Satan: Ofensa, jignirea, insulta…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.