Seminar despre smerenie

Smerenia este cea mai frumoasă faţă a înţelepciunii… (Sanda Tulics)

Smerenie înseamnă să te evaluezi în mod corect. (Charles Spurgeon)

Smerenia este un pisc la care ajung foarte puţini oameni. (Ion Untaru)

Înțelepciunea se naşte numai din smerenie. (Lev Tolstoi)

Și-n iubire, și-n iertare, ca și-n orice stare, e nevoie de smerenie. (George Danciu)

Smerenia este un mod de viaţă ce impune o atitudine cuviincioasă faţă de voia divină… (Ana Iordache)

Atâta adevăr poate cuprinde cunoştinţa fiecăruia, câtă siguranţă îi dau blândeţea, smerenia şi dragostea. (Marcu Ascetul)

Smerenia este trăsătura preţioasă care ne ajută să ne simţim mici pe măsură ce creştem tot mai mult. (Veronica Bobu)

Smerenie
Stă smerit şi aplecat,
Da-i obişnuit să steie!
Lucrul ăsta l-a-nvăţat
Seara-n pat, lângă femeie! (Aurel Cehan)

Din ascultare se naște smerenia. (Ioan Scărarul)

Smerenia, care aşează lucrurile la scara lui Dumnezeu, este de asemenea scara care ne permite să urcăm la Dumnezeu. (Vladimir Ghika)

Numai de omul smerit se teme diavolul, deoarece omul smerit are în el puterea harului lui Dumnezeu… (George Danciu)

Smerenia nu este o mască, este un scut care apără inima de pericolul mândriei. (Ana Haz)

Măsura smereniei a dat-o Isus, care s-a smerit până la moarte pe cruce. (George Danciu)

Cu vrăjmașul trebuie să luptăm prin adevărata smerenie, prin adevăr, așa cum a procedat Însuși Isus. Apoi  Moise, Fineas, cele două iscoade și David în lupta sa cu Goliath, toți aceștia s-au încrezut în cuvântul profetic al lui Dumnezeu și au acționat cu mult curaj. (George Danciu).

Ascultarea faţă de Dumnezeu este mormânt al voinţei şi înviere a smereniei. (Ioan Scărarul)

Nimic nu laudă şi iubeşte atâta Dumnezeu ca sufletul blând, smerit şi recunoscător. (Ioan Gură de Aur)

Unde odrăsleşte smerenia acolo Izvorăşte Slava lui Dumnezeu. (Isaac Sirul)

De voieşti să afli în tine viaţă, ţine în minte credinţa şi smerenia. (Isaac Sirul)

Smerită cugetare arată cel care, ocărât fiind de altul, nu-şi micşorează dragostea faţă de acesta. (Ioan Scărarul)

Falsa smerenie este adevărată mândrie! (Ioan Hapca)

Dacă smerenia îl înalţă pe omul simplu şi neînvăţat, atunci gândeşte-te ce mare cinste îi va aduce omului mare şi respectat. (Isaac Sirul)

Aşa cum rădăcina tuturor relelor e mândria, tot aşa, pricina tuturor celor bune e smerenia. (Evagrie Ponticul)

Dacă cu cât ești mai smerit, Hristos te va înălța la vremea potrivită, înseamnă că cei situați pe poziții înalte sunt (ar trbui să fie) împodobiți cu smerenie. (George Danciu)

Fără smerenie, adevărul e orb. (Ilie Edictul)

Acolo unde e mult har, fără îndoială că este și multă smerenie. (George Danciu)

Fără bucurie, smerenia şi rugăciunea sunt lipsite de har. (Alexander Schmemann)

Smerenia nu înseamnă ca un păcătos să se socotească pe sine cu adevărat păcătos, ci smerenie este când cel care ştie că a făcut multe şi mari fapte bune, să se considere păcătos şi nemeritos. (Ioan Gură de Aur)

Atenţie, habotnici! Lui Dumnezeu îi plac oamenii smeriţi, dar cu personalitate. (Valeriu Butulescu)

Cel mai mult trebuie să vă străduiţi să dobândiţi smerenia. Să vă smeriţi, să vă smeriţi şi iar să vă smeriţi. Dacă este smerenie, atunci este totul. Dacă nu este smerenie, nu este nimic, chiar dacă omul ar săvârşi minuni. Smeriţi-vă! (Varsanufie de la Optina)

Omul smerit are întotdeauna odihnă, fiindcă nimic nu poate să-i tulbure ori să-i clătească mintea. (Isaac Sirul)

Smerenia, înseamnă micşorarea propriei fiinţe faţă de noi înşine şi faţă de ceilalţi. (Monica Iacobov)

Dragostea şi smerenia sunt grele pentru diavol şi uşoare pentru om.  (Paisie Aghioritul)

Smerenia înnobilează, vanitatea surpă. (Ion Untaru)

Acolo unde nu este smerenie, nu este nici Dumnezeu. (Sf.Macarie)

Dacă cunoştinţa poate îngâmfa, smerenia poate doar înălţa. (Ioan Hapca)

Sfinţenia nu trebuie înrămată, trebuie purtată cu smerenie. (Ana Haz)

Nicăieri şi niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proşti. Ne cheamă să fim buni, blânzi, cinstiţi, smeriţi cu inima, dar nu tâmpiţi. (Nicolae Steinhardt )

Mai bine bogat şi smerit decât sărac şi obraznic. (Grigore Rotaru)

Inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi! (Mariana Daniela Bidascu)

Smerenia prefăcută e mai rea decât mândria sinceră. (David Boia)

Fericit este sufletul care, odată ce a venit la Hristos, rămâne cu hotarâre statornic în ascultarea smerită şi curată de voia Lui. (Traian Dorz)

Celor smeriți Dumnezeu le dă har. (Solomon, Proverbe 3:34)

Smerenie. Iisus vorbea frumos şi cu Iuda, deşi ştia că îl va vinde! ( Valeriu Butulescu )

Dumnezeu ne dăruieşte harul Său pentru smerenia care vine din multe osteneli. (Isaac Sirul)

Dragostea împletită cu smerenie este o putere înfricoşată, mai vajnică decât oricare alta de pe faţa pământului, căci n-are asemănare. (Dostoievski, Fraţii Karamazov)

One thought on “Seminar despre smerenie

  1. Pingback: Seminar despre smerenie – Blog Creștin Ardelean Viorel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.