Ne-a vorbit prin Fiul Său

Dumnezeu, după ce le-a vorbit odinioară în multe rânduri și în multe feluri părinților prin profeți, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit în Fiul.
Evrei 1:1,2

DOMNUL ESTE APROAPE

Dumnezeul nostru este un mare Vorbitor, iar Cuvântul Său este întotdeauna puternic, eficace și minunat. Dumnezeu Fiul a vorbit și toate lucrurile au luat ființă (Evrei 1:2), după care El le susține continuu prin cuvântul puterii Sale (Evrei 1:3). Fiul este Cel prin care Dumnezeu a creat toate lucrurile și tot El le ține în ființă. Ioan 1 ne spune că El, Cuvântul, este Creatorul și Susținătorul, după care ne prezintă taina nepătrunsă a întrupării Sale. Când Domnul Isus a fost format în pântecele Mariei, „Cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi” (Ioan 1:14). Ca Prunc în iesle, ca Băiat în templu sau ca „ascultător până la moarte”, El a fost întotdeauna Dumnezeu adevărat.

Dumnezeu a vorbit în multe feluri, folosind diverse instrumente (Evrei 1.1), însă, la împlinirea timpurilor, El a vorbit „în Fiu” (traducerea literală, versetul 2). Înainte, El a vorbit prin evenimente, prin simboluri și imagini, prin profeți sau prin diferite alte moduri, însă, atunci când Cuvântul a devenit trup, Dumnezeu n-a mai vorbit prin instrumente, ci a vorbit El Însuși. Dumnezeu a vorbit prin Cel care este Dumnezeu: nepătrunsă taină!

În Vechiul Testament, Îngerul Domnului vorbea din partea lui Dumnezeu și totuși Domnul Însuși era Cel care vorbea. În Evanghelii, Domnul Isus, „Dumnezeu binecuvântat în veci”, a vorbit și a revelat gândurile lui Dumnezeu, însă poporul Său L-a respins (Ioan 1.11). Apoi El i-a trimis pe cei doisprezece să vorbească și să lucreze în numele Său, iar după aceea i-a trimis pe cei șaptezeci. După moartea și învierea Sa, Isus a fost glorificat. De atunci, El vorbește din cer (Evrei 12.25). Să fim atenți să-I dăm ascultare!

A. E. Bouter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.