Șase sfaturi pentru tinerii din familiile creștine

Portretul lui Samson

Judecătorii 13-16

Samson s-a născut într-o familie temătoare de Dumnezeu, care cunoștea din pruncie Cuvântul lui Dumnezeu. Samson a ajuns judecător în Israel, în vremea când poporul se afla sub domnia filistenilor. Nașterea lui Samson a fost vestită de înger și el trebuia să izbăvească poporul său de mâna vrăjmașului. Samson a fost pus de o parte pentru Dumnezeu și trebuia să fie nazireu toată viața lui. Aș vrea să sintetizez șase greșeli din viața tânărului Samson din care, sper, vor învăța tinerii care au fost crescuți, de mici copii, în Cuvântul lui Dumnezeu dar și toți ceilalți tineri.

1. Nu căuta fete necreștine

În Judecători 14 citim cum Samson s-a îndrăgostit de o femeie din fetele filistenilor, cu care apoi s-a căsătorit.

„Samson s-a pogorît la Timna, și a văzut acolo o femeie din fetele Filistenilor.” Judecători 14:1.

Potrivit Legii, cei din poporul lui Israel nu aveau dreptul să se căsătorească cu neamurile, pentru că neamurile aveau să-i îndepărteze de la Domnul și să-i târască în idolatrie.

„Ferește-te să faci legămînt cu locuitorii țării, ca nu cumva, curvind înaintea dumnezeilor lor, și, aducîndu-le jertfe, să te poftească și pe tine, și să mănînci din jertfele lor, ca nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi, și astfel, fetele lor, curvind înaintea dumnezeilor lor, să tîrască și pe fiii tăi să curvească înaintea dumnezeilor lor.” (Exod 34:15-16).

În Judecători 14:4 citim că “tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta vine de la Domnul…”. La prima vedere parcă ar fi o contradicție dintre acest verset și cel de mai sus, dar partea a doua a versetului explică de ce „lucrul acesta venea de la Domnul”: – “…căci Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor”. Dacă veți observa, Samson era totdeauna condus de supărări personale, dar Domnul s-a folosit de slăbiciunile lui pentru a-Și duce la îndeplinire planul.

Voia Domnului pentru tine este să-ți cauți o soție creștină, neprihănită, care-L iubește pe Dumnezeu, și nu una din lume. Apostolul Pavel, le scrie credincioșilor din Corint.

„Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunerecul?” (2 Corinteni 6:14)

Continue reading crestintotal.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.