Vă va răsări Soarele dreptății cu vindecarea în aripile Lui

Și vouă, care vă temeți de Numele Meu, vă va răsări Soarele dreptății cu vindecarea în aripile Lui.
Maleahi 4:2

DOMNUL ESTE APROAPE

Capitolul patru din Maleahi începe cu o atenționare solemnă despre perioada cumplită a necazului cel mare, a acelei zile care va arde ca un cuptor și care îi va mistui pe cei nelegiuiți. Toate acestea vor avea loc după ce Adunarea va fi răpită la cer.

Va exista atunci o rămășiță credincioasă, care va suferi în timpul necazului și care va fi eliberată prin intervenția Soarelui dreptății, Domnul Isus, care va aduce vindecarea sub aripile Sale. Adunarea nu așteaptă răsărirea Soarelui Dreptății, ci apariția Luceafărului de dimineață. În Apocalipsa 22.16, Domnul Isus este numit Luceafărul strălucitor de dimineață. Profeția este definită ca fiind „o lumină strălucind într-un loc întunecos” (2 Petru 1.19). Luceafărul este vizibil în perioada cea mai întunecată a nopții, cu puțin timp înainte de răsărit, și Îl simbolizează pe Domnul Isus, care va veni să răpească Adunarea înainte de necazul cel mare. După aceea, la sfârșitul celor șapte ani de necaz – cea mai întunecată parte a nopții – Domnul Isus Își va face apariția ca Soare al dreptății.

Mai departe în acest capitol, Israel este îndemnat să-și amintească de legea lui Moise. Adunarea nu este niciodată îndemnată să facă acest lucru, fiindcă ea este sub har, nu sub lege. În conformitate cu profeția din Vechiul Testament, lui Israel i se amintește de asemenea că Dumnezeu îl va trimite pe profetul Ilie, martorul credincios al Domnului. Nu este vorba de Ilie în persoană, ci de un profet cu același caracter, a cărui slujire va conduce la restabilirea inimilor părinților și a copiilor, pentru ca Domnul să nu lovească țara cu blestem. Vechiul Testament se încheie prin cuvântul „blestem”. Noul Testament se încheie cu aceste cuvinte: „Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi toți. Amin”.

L. M. Grant

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.