Lidia Miu: Versete de Memorat

Proverbe 11 

 

Inţelepciunea este cu cei smeriţi.

Cei neprihăniţi sunt scăpaţi prin ştiinţă.

Cine umblă cu bârfeli dă pe faţă lucruri ascunse, dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat. 

Omul milostiv îşi face bine sufletului său.

 Dorinţa celor neprihăniţi este numai bine.

 Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat; şi altul care economiseşte prea mult nu face decât să sărăcească.

 Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el.

 Cine urmăreşte binele îşi câştigă bunăvoinţă, dar cine urmăreşte răul este atins de el.

 Cine se încrede în bogăţii va cădea, dar cei neprihăniţi vor înverzi ca frunzişul.

 Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel înţelept câştigă suflete.

 Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ; cu cât mai mult cel rău şi păcătos!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.