O bună purtare în Hristos

Având o conștiință bună, pentru ca, în ceea ce vorbesc împotriva voastră ca de niște răufăcători, să fie dați de rușine cei care defăimează purtarea voastră bună în Hristos. Pentru că, dacă aceasta este voia lui Dumnezeu, mai bine să suferiți făcând binele, decât făcând răul.
1 Petru 3:16,17

DOMNUL ESTE APROAPE

Să remarcăm cât de des apare cuvântul „bun” în 1 Petru 3.10-17 (vedeți versetele 10, 11, 13, 16)! Creștinul este o persoană care a fost binecuvântată și care este trimisă pentru a binecuvânta. Am fost binecuvântați de Domnul, după care El ne-a așezat în această scenă pentru a fi binecuvântători, așa cum ne spune Petru. Trebuie să-i binecuvântăm pe cei care ni se împotrivesc și să fim astfel imitatori ai lui Hristos în această lume în care El a fost respins. Vrem să vedem zile bune, dacă Domnul ne va mai lăsa aici? Atunci să ne înfrânăm limba de la rău!

Cuvintele noastre au efect asupra celorlalți și asupra noastră. Domnul vede și aude totul. „Ochii Domnului sunt peste cei drepți și urechile Lui spre cererile lor; dar fața Domnului este împotriva celor care fac rău.” Fața Domnului este la fel de îndreptată împotriva copiilor Săi care fac răul, așa cum este împotriva celor necredincioși. Apostolul aplică aici acest principiu la umblarea practică a creștinului. Și cine ne va face rău, dacă suntem plini de râvnă pentru ceea ce este bine? Observați succesiunea de lucruri aici. Zilele bune vin în urma rostirii a ceea ce este bine, a unei conștiințe bune și a unei purtări bune.

Dacă facem binele (versetul 11) și dacă urmărim binele (versetul 13), vom vedea zile bune (versetul 10) și vom avea o conștiință bună (versetul 16), iar lumea va trebui să recunoască faptul că viața noastră este bună(versetul 16). Mai mult, Dumnezeu va lucra astfel încât cei necredincioși să se rușineze că au condamnat purtarea noastră bună în Hristos.

W. T. P. Wolston

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.