Două meditații – Ce este omul? Tratament abuziv.

Ce este omul, ca să-l prețuiești și ca inima Ta să se ocupe cu el, și ca să-l cercetezi în fiecare dimineață și ca să-l încerci în fiecare clipă?
Iov 7: 17,18

DOMNUL ESTE APROAPE

Iov folosește această expresie remarcabilă, pe care o găsim în alte două părți ale Vechiului Testament: „Ce este omul?”. Există o mare diferență între acest loc și cel din Psalmul 8, ca și cel din Psalmul 144. „Ce este omul?” Dacă privim la om fără Hristos, nu este nimic extraordinar de comentat; dar, când privim la Hristos, vedem cel mai minunat lucru, fie în adâncimea umilinței Lui, fie în măreția înălțării Lui slăvite. Despre aceste lucruri vorbește Psalmul 8.

Dar în Iov avem omul sub disciplina lui Dumnezeu, sub cârmuirea Lui morală. «O», spune el, «ce este omul, ca să sufere o astfel de cârmuire cumplită? Dacă aș fi o mare, n-aș simți-o; și dacă aș fi una dintre acele vietăți gigantice care o populează poate că aș putea să îndur mai mult decât pot acum». Dar ce este omul? – sărmanul, sensibilul om; plin de simțiri, de gânduri, înveninat de propriul necaz. «O», spune el, «de s-ar sfârși odată!»

În Psalmul 144 avem un alt aspect. Psalmistul așteaptă ca împărăția să fie instaurată prin puterea divină și spune: „Ce este omul?”. Omul se împotrivește. Acolo sunt națiunile, dar ce înseamnă ele? Fă judecată asupra lor, doboară-le cu brațul Tău înălțat! Acesta este punctul de vedere din acest psalm. Așa că vedem acest „om” în toată măreția lui Hristos, apoi în toate suferințele lui Iov și, în cele din urmă, în toată nimicnicia națiunilor. Acestea sunt cele trei comparații diferite, în trei locuri diferite din Scriptură.

W. Kelly

***

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

După cum mulți au rămas uimiți de tine, poporul Meu, atât de desfigurată Îi era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea Lui de cea a fiilor oamenilor.
Isaia 52:14

Tratament abuziv

Profeția de astăzi vorbește de tratamentul cel mai abuziv și mai disprețuitor aplicat vreodată. Și aceasta se îndreaptă nu către cel mai rău om, ci către Cel care nu a făcut rău nimănui niciodată, către Cel Credincios și Adevărat. Cei doi tâlhari, răstigniți în același timp cu Mântuitorul, nu au fost persecutați cu atâta cruzime cum a fost El chinuit. Domnul a fost încununat cu spini, scuipat în față și biciuit, iar spatele Său a fost sfâșiat ca un câmp arat, din cauza bicelor cu vârf de metal. Fața Fiului binecuvântat al lui Dumnezeu – Cel fără păcat – a fost mai desfigurată decât a oricărui om! Pe bună dreptate, cei care Îl priveau erau uimiți că așa ceva I se întâmpla unui astfel de Om! Ucenicii Săi, care Îi cunoșteau atât de bine caracterul fără păcat, au fost umpluți de o durere de nedescris gândindu-se la Mântuitorul, care suferea atât de mult din partea acelor fanatici religioși, cu inimi de piatră.

Întotdeauna este necesar să facem distincție între suferințele pe care Isus Hristos le-a îndurat din partea oamenilor și suferințele pe care El le-a îndurat din partea lui Dumnezeu. Din partea lui Dumnezeu a suferit pentru păcatul omenirii; din partea omului a suferit pentru dreptate. Oamenii L-au urât, deoarece El a mărturisit că lucrările lor erau rele. Dragostea L-a condus pe Mântuitorul să le slujească oamenilor și să mărturisească despre starea lor rea, însă, la dragostea Lui, ei au răspuns cu ură. Acest lucru I-a produs multă întristare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.