Iertarea. O piatră de poticnire

Iertarea

Și, când stați în rugăciune, să iertați, dacă aveți ceva împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre.
Marcu 11:25

DOMNUL ESTE APROAPE

Două lucruri sunt necesare pentru ca rugăciunile noastre să fie ascultate și împlinite: credința cu referire la Dumnezeu și iertarea cu referire la alții. Domnul Însuși a pus aceste două lucruri împreună, iar ceea ce El a pus împreună omul nu trebuie să despartă. Alte locuri din Scriptură ne învață același lucru, ca de pildă 1 Timotei 2.8: „fără mânie”, fără resentimente față de alții, „fără îndoieli”, însă cu credință în Dumnezeu. Aici poate fi secretul pentru multe rugăciuni neascultate. Doi frați îngenunchează în aceeași strângere pentru rugăciune; faptul că sunt acolo arată că au ceva credință în Dumnezeu, însă au gânduri rele și neiertătoare unul față de celălalt – în consecință, rugăciunile lor sunt cuvinte deșarte și goale.

Trebuie să ne cercetăm inimile, fiindcă nu putem abandona rugăciunea; este nevoie de ea, atât personal, cât și colectiv. Trebuie să ne rugăm cu credință, crezând că El este și că îi răsplătește pe cei care Îl caută cu stăruință, însă El nu ne va asculta dacă nu ne iertăm unii pe alții. El Însuși ne-a iertat pe fiecare pe deplin, ștergându-ne orice datorie, iar noi trebuie să manifestăm acest caracter al Lui către toți, fie către cei credincioși, fie către cei necredincioși. Dacă nu iertăm, nici noi nu suntem iertați ca și copii ai lui Dumnezeu, iar comuniunea noastră cu Tatăl este întreruptă și Duhul Său în noi este întristat.

Resentimentele trebuie judecate, greșelile trebuie iertate, rupturile trebuie vindecate, iar părtășia trebuie restabilită, astfel ca rugăciunea în unitate și eficientă să se ridice, din inimi sincere și aflate în armonie, către Dumnezeu. El este plin de milă și de îndurare față de toți sfinții Săi preaiubiți.

J. T. Mawson

***

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Și Eu de asemenea îți spun: Tu ești Petru … Tu ești o piatră de poticnire, … gândurile tale nu sunt la lucrurile lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor.
Matei 16:18,23

 

O piatră de poticnire

În Cuvântul Său, Domnul Isus nu ascunde greșelile marilor bărbați ai lui Dumnezeu, de aceea nu o va face nici în cazul lui Petru. În ciuda ascultării sale, a curajului său și a afirmațiilor sale, a venit ziua în care Petru a privit la sine și a devenit slab în credință. Scopul acestor prezentări despre Petru este de a vedea lucrurile și persoanele așa cum le vede Dumnezeu în Cuvântul Său și de a învăța atât din aspectele pozitive, cât și din cele negative.

Când Domnul a spus: „Tu ești Petru”, știm ce mesaj a dorit să-i transmită, adică: Tu, ucenicul Meu, vei fi în stare chiar să te lepezi de Mine, sau: „Tu ești o piatră de poticnire pentru Mine” etc. Dar pe adevărul descoperit de către Dumnezeu lui Petru: „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu”, Domnul Isus putea zidi Biserica Sa.

Este cunoscut că, în anumite cercuri ale creștinătății, lui Petru îi este dată o mare cinste, spunându-se că el este piatra pe care s-a zidit Biserica. Dar Domnul și Mântuitorul nostru a dorit să ne facă conștienți că El este Stânca și că lui Petru i-a dăruit locul unei pietre în legătură cu acest Templu viu, Biserica lui Dumnezeu. „Căci nimeni nu poate să pună o altă temelie decât aceea care este pusă și care este Isus Hristos” (1 Corinteni 3.11).

Clădirea este întemeiată pe Stânca veacurilor, iar această Stâncă nu este Petru, care poate să greșească, să se poticnească, să se rătăcească, ci Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu; și fiecare piatră din această clădire are parte de viața Stâncii.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.