“Momeala atrăgătoare”

Iată, Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum şi să te ducă în locul pe care l-am pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea Lui şi ascultă glasul Lui; să nu te împotriveşti Lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci Numele Meu este în El.

Exod, 23: 20-21

Sora I.G.  mi-a scris câteva cuvinte ca replică la articolul despre momeală.

“Momeala e ceva care să pară atrăgător, gustos, neprimejdios, dar care are ceva care  să te prindă în mreaja ei. Satana nu se poate prezenta în față noastră așa cum este în carne și oase,  un demon … deși uneori o face, cu îngăduința Domnului. Atunci diavolul caută de se prezintă foarte atrăgător…  printr-o carte de succes, în care și poți găsi lucruri folositoare, asta face. Iar pentru cei ce nu au discernământ să cerceteze lucrurile și să le discearnă, să fie prinși de o carte bună care, pentru moment, le va da impresia că le este de folos, apoi, ei nu se vor mai gândi că următoarea carte a aceluiași autor va putea să conțină stropi de otravă, ei o vor lua de bună nesesizând derapajele crescânde.

Reperul, din păcate  pentru mulți, este omul și nu Cuvântul. Dar dacă am îndoieli referitor la cineva care împarte hrană celorlalți, încep să cercetez lucrurile, ceea ce este cu totul altceva decât judecata. Cuvântul ne îndeamnă să cercetăm și să veghem. Adam nu a păzit porunca de a păzi grădina. …consecința o știm și o trăim.

Vreau aici, cu îngăduința dvs., să vă împărtășesc  ceva personal. Într -o zi vine susurul  blând al Duhului Sfânt la nivelul minții și mă întreabă așa. …”Ce crezi că aleg oamenii, atunci când Satana le dă o veste bună și Dumnezeu o veste rea?

Din partea mea: uimire?!   Atunci Domnul mi-a spus “Citește în Geneza”. Deci ce citim, că Dumnezeu dă omului o veste rea:  „dacă veți mânca veți muri”, iar Satan vine cu o veste “bună”:

Hotărât ca nu veți muri. ….ci veți fi ca Dumnezeu.

Ce au ales oamenii?  ….vestea “bună” a Diavolului. Și care a fost de fapt urmarea celor spuse, ce s-a împlinit?   ….vestea rea pe care Domnul le-o vestise mai înainte, ca o poruncă, din iubire, să se ferească de-a păcătui.

Și-apoi mi se pare un lucru de neîngăduit pentru un urmaș al Mielului, Care s-a smerit până la moarte, să accepte toate laudele celor din jur … pentru acele realizări …

Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?” (1 Corinteni, 4:7)

Ori numai duhul de mândrie luciferic poate fi în cel care primește cu mare bucurie puhoiul de laude, fără însă a-L preamări pe Domnul care le dă pe toate.

***

____________________________

Geneza  2, 3

Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: “Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.” (Geneza, 2:16:17)

1.Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: “Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: “Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?”

  1. Femeia a răspuns şarpelui: “Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.
  2. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: “Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.”
  3. Atunci şarpele a zis femeii: “Hotărât, că nu veţi muri,
  4. dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.”

6.Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat… (Geneza, 3:1-6)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.