Umblați în Duh și nicidecum nu veți împlini pofta cărnii

A umbla prin Duhul înseamnă a-ți lua ochii de la tine însuți, de la interesele și de la scopurile tale și a-i fixa asupra lui Hristos, cu care Duhul lui Dumnezeu dorește să ne preocupe. Acest lucru nu poate fi realizat prin energia cărnii; în măsura în care ne supunem Duhului lui Dumnezeu, care locuiește în noi, El va prelua conducerea vieții noastre, iar carnea nu va mai avea ocazii pentru a acționa.

Acesta este un adevăr foarte simplu, însă care prezintă multe dificultăți pentru noi, din cauză că, fiind mândri din fire, dorim ca meritele pentru ceea ce este bine să fie ale noastre, nu ale lui Dumnezeu. Carnea și Duhul sunt în contrast total și într-un conflict continuu. Dumnezeu nu-Și va da gloria Lui altuia, iar carnea nu va renunța niciodată la egoismul ei.

Unii credincioși sunt de părere că a umbla prin Duhul este o cerință asemănătoare poruncilor legii, de aceea se ostenesc mult pentru a atinge o astfel de experiență. De fapt este nevoie de o răbdare a credinței și de încredere în prezența lui Dumnezeu. Duhul Sfânt niciodată nu ne conduce să stabilim standarde legaliste, ci, pe măsură ce inima și mintea noastră sunt preocupate cu Hristos, avem un standard cu mult mai înalt decât tot ceea ce ar putea propune legea. Ce minunat este acest loc de odihnă și cât de perfect este el ca temelie a unei vieți devotate Domnului! Caracterul roadei Duhului, așa cum o găsim în Galateni 5.22,23, este rezultatul unei umblări călăuzite de Duhul: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și stăpânirea de sine. Nicio lucrare măreață exterioară nu este menționată aici, ci găsim mai degrabă orice virtute interioară și plină de frumusețe. Duhul lui Dumnezeu Îl așază întotdeauna pe Hristos ca Obiect unic înaintea inimilor noastre.

L. M. Grant- 

DOMNUL ESTE APROAPE: 

Umblați în Duh și nicidecum nu veți împlini pofta cărnii. (Galateni 5:16)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.