Continuăm studiul epistolei către Tit – cap.1

B a r z i l a i - e n - D a n

I. Cum trebuie să fie presbiterii Bisericii? – Tit 1

Orice mișcare sau grupare umană urcă sau coboară în funcție de calitatea liderilor ei. Este important ca cei aleși să vegheze asupra adunărilor creștine să fie oameni de o mare calitate.

Cine-i alege pe unii creștini să fie liderii unei adunări locale? Răspunsul ni-l dă apostolul Pavel în dialogul cu presbiterii din Efes:

,,Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său“ (Fapte 20:28).

Presbiterii nu pot fi promovați printr-un vot de popularitate democratic bazat pe principiul majorității. Dacă ar fi fost așa, apostolul Pavel n-ar fi trebuit să-l lase în urma sa pe Tit ca să facă această lucrare. Ar fi putut simplu și repede să-i învețe pe cei din bisericile locale cum se ține o adunare generală. Interesant însă, în…

View original post 1,178 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.