H. Smith – Modelul creștinilor

Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un model, ca să călcați pe urmele Lui: El, care n-a făcut păcat, nici nu s-a găsit viclenie în gura Lui; care, fiind insultat, nu răspundea cu insultă; suferind, nu amenința, ci Se încredința pe Sine Celui care judecă drept.
1 Petru 2: 21-23

DOMNUL ESTE APROAPE

Îndemnul de a călca pe urmele Lui este adresat doar celor credincioși și este folosit cu o semnificație foarte distinctă, pe care o învățăm din cei patru pași prezentați aici.

În primul rând, El n-a făcut păcat. Orice s-ar întâmpla, oricare ar fi împrejurările, dificultățile, nedreptățile sau insultele pe care le-am îndura, nu trebuie să facem niciun păcat. Este un lucru mai prețios să nu facem niciun păcat în împrejurări dificile, decât să facem ceea ce este bine în împrejurări favorabile. Domnul însă a fost perfect în toate împrejurările. Prima noastră grijă trebuie să fie să călcăm pe urmele Lui și să menținem caracterul Său.

În al doilea rând, nu s-a găsit viclenie în gura Lui. Nicio întrebare pe care El a pus-o și niciun răspuns pe care El l-a dat nu au fost, în nicio măsură, marcate de viclenie. Pentru noi adesea este posibil să ne înșelăm unii pe alții cu vorbiri amăgitoare și cu întrebări aparent nevinovate. Ne putem chiar ataca unii pe alții cu înseși cuvintele pe care I le adresăm lui Dumnezeu în rugăciunile colective. Cât de necesar este îndemnul de a călca pe urmele Celui în a cărui gură nu s-a găsit viclenie!

În al treilea rând, El a tăcut înaintea insultelor. N-a rostit niciun cuvânt atunci când a fost acuzat pe nedrept. Nu a dat niciun răspuns. Alte locuri din Scriptură ne arată clar că cel credincios poate îndemna și mustra, însă niciodată nu poate insulta, nici amenința.

În al patrulea rând, El Se încredința pe Sine Însuși lui Dumnezeu. Dacă stăm în tăcere în prezența insultelor, nu înseamnă că nu există răspuns pentru răutate și insulte, ci că răspunsul este lăsat în grija lui Dumnezeu. Nu trebuie niciodată să ne răzbunăm pe cei care ne fac rău (Romani 12.19).

În toți acești pași nu există nimic care, dacă îi urmăm, să ne scoată pe noi înșine în evidență, așa că am putea gândi că acești pași nu înseamnă cine știe ce. Însă, dacă îi vom urma, cei din jurul nostru vor vedea ceva minunat: frumusețea lui Hristos în noi.

H. Smith

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.