Cum poți învinge ispita în 2019

 O mostră întunecată a lumii  anului 2019 o găsim în debutul articolul lui Paul Dan,  “ONU, cea mai coruptă organizație...“. Trăim într-o lume în care păcatul e la ordinea zilei  peste tot în lume  și, cum se știe, păcatul corupe, iar corupția s-a generalizat și ea  pervertind toate segmentele societății în care trăim. Astăzi s-a ajuns că valorile sunt inversate, comparativ cu 50 de ani în urmă. Se ia de bine și de bun ceea ce era rău și nebun, de condamnat altădată. Dacă democrația și capitalismul, în general, au dat rezultate bune, comparativ cu ideologia socialist-comunistă, astăzi ideologii lumii au ajuns să ridice în slăvi neocomunismul, pumnul în gură cu “political correct”, omul și lumea ei atee, cu tot răul care vine la pachet,  avortul  – în 2018 au fost 42 de milioane de copii avortați – teoria de gen, homosexualitatea, LGBTQ, toate aceste aberații promovate în școli și instituții.

Cum sa reuşeşti in 2019“. Am observat că și altor comentatori ai acestui articol nu le-a fost  la îndemână să întregească ideea, răspunsul creștinului la provocările și obstacolele care ne așteaptă. Sigur, un prim răspuns, exhaustiv, ar fi acela de-a lua toată armura lui Dumnezeu asupra noastră.

Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. (Efeseni, 6:10-11).

Unitatea dă putere, a-L lăuda cu toții împreună pe Domnul nostru, a nu ne certa unii cu alții, pe cale, ci a ne îndemnăm la dragoste și la faptele bune… acelea pregătite de Dumnezeu “ca să umblăm în ele”.

Sunt multe de spus, nimic altceva decât ceea ce găsim scris în Biblie, dar iubirea este împlinirea legii și a poruncii lui Dumnezeu, de aceea să căutăm ca în acest an să fim plini de iubire.

Dar  nu se poate a iubi fără a ierta, tot, datornicilor noștri, cum Domnul nostru ne-a iertat întreaga vinovăție, toată necurăția noastră (trecută, prezentă și viitoare – dacă umblăm în lumină).

Apoi să umblăm în lumină, după cum El este Lumină, și astfel sângele Lui ne curăță de orice păcat.

Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ. Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.  De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji. (…) Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii. (1 Tes. 5: 4-8)

Cum putem depăși momentele grele? Să luăm jugul lui Hristos, asupra noastră “şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” (Matei 11:29-30)

Citind Biblia, verset cu verset, Domnul ne descoperă din frumusețea și consistența cuvântului Său. Tot citind și hrănindu-mi duhul și sufletul, astăzi am înțeles ilustrat în Domnul nostru, versetul care zice:

Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

De aceea, preaiubiţii mei, fugiţi de închinarea la idoli. (1 Corinteni, 10:13-14).

Inițial, am rămas la versetul 13, binecunoscut, dar ne e de folos și v.14.

“Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: “Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.” “Pleacă, Satano“, i-a răspuns Isus. “Căci este scris: “Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească. (Matei, 4:8-11)

Domnul Isus când a fost ispitit, ca om, vedem asta în  Matei 4,  și înțelegem că ispita Sa a fost una extraordinar de mare. De ce? A fost o ispită extraordinar de mare, e adevărat, dar  nu una “care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre“. Și… ce a urmat, biruind  Domnul ispita?  Iată ce citim în final: “… deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească“.

Ce frumos, ce lucru extraordinar, Domnul nostru va trimite îngerii Săi să ne slujească și pe noi, dacă vom învinge ispita, dacă ne împotrivim diavolului, tari în credință, în Domnul și în puterea tăriei Lui.

Însă, să înțelegem că cei mai tari vor avea ispite pe măsură.

Și în anul 2019, vor fi ispite și  încercări – dar suntem “păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă” … “pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos

Încă un îndemn, două, amintite doar: să ne socotim morți față de păcat și vii față de Dumnezeu. Să știm și să fim convinși că cine este în noi (Hristos) este mai tare decât ce este în lume (diavolul) și că noi îl biruim, prin credință “prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte“. (Apoc. 12:11).

Mărturisind și proclamând ce “ESTE SCRIS“, asta e arma care a fost  folosită și de Domnul nostru, să nu trecem nici noi peste ce este scris:

De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus…” , El va duce Tatălui mărturisirea noastră, biruind prin puterea Lui, lumea cu ispita care este în lume.

13. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. 14. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, 15. având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. 16. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. 17. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 18. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii (Efeseni, 6:13-18).

Și încă un gând,  fraților, să urmăm dar pilda Domnului Isus, în toate:

 Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? Duhul pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru Sine.  Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: “Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.”  Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. (Iacov 4: 5-7)

Advertisements

2 thoughts on “Cum poți învinge ispita în 2019

  1. Mă încurajează aprecierea; mulțumesc – în 2019, să ne încurajăm mai mult, să ne manifestăm aprecierea care aduce slavă Domnului și întărirea credinței noastre.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.