Încheiere – Profeții împlinite și neîmplinite în viața Celui născut din fecioară (VIII)

B a r z i l a i - e n - D a n

Titlul acestui studiu, Profeții împlinite și neîmplinite în viața Celui născut din fecioară, cere o explicație:

De ce doar o parte din profețiile despre pruncul născut din fecioară s-au împlinit? Nu trebuiau să se împlinească toate? Cum rămâne cu celelalte?

Cred că trebuie să plecăm în răspunsul nostru de la cuvintele pe care i le-a spus îngerul fecioarei Maria, când și pe ea a încercat-o neîncrederea:

,,Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere“ (Luca 1:37).

Știam aceasta încă din cartea profetului Isaia:

,,Căci, după cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele“ (Isaia 55:10-11).

View original post 2,458 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.