Introducere – Profeții împlinite și neîmplinite în viața Celui născut din fecioară

B a r z i l a i - e n - D a n

Vă propun o incursiune în revelațiile divine care au însoțit și explicat nașterea Fiului lui Dumnezeu din fecioara Maria. Un astfel de eveniment, de o magnitudine cosmică, trebuia însoțit de o revelație cerească pe măsură. Ea ne-a venit prin îngeri, prin vise, prin Duhul și prin câteva cântări profetice.

În ierarhia ,,semnelor“ cu semnificație semantică de profeție, Dumnezeu ne-a vorbit prin ,,evenimente“, gesturi, narațiuni și ,,cântări profetice“. Acestea din urmă sunt explozii ale sufletului intrat sub influența Duhului lui Dumnezeu.

Biblia este plină de cântări profetice. Cea dintâi a fost cântarea lui Moise după trecerea Mării Roșii (Exodul  15:1–19). Tot în Pentateuc avem și cântarea Mariei (Exodul 15:20) și mult mai lunga cântare a lui Moise din Deuteronom 31:19–22, 30; 32:1–43.

Cartea profetului Isaia conține câteva cântări, pe care grafica traducerii lui Cornilescu nu le semnalează ca atare:

• cântarea preiubitului despre via sa (Isaia 5:1-6)
• cântare de laudă…

View original post 166 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.