Creștinul apt pentru lucrări duhovnicești

Credința aplicativă face posibil ca Duhul Sfânt  să vină în inima și viața creștinului,  împreună cu Isus Hristos

13:38.Isus i-a răspuns: “Îți vei da viața pentru Mine?  […]

14:1. Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.

2. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.

3. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.

4. Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.”

5. “Doamne”, I-a zis Toma, “nu ştim unde Te duci; cum putem să ştim calea într-acolo?”

6. Isus i-a zis: “Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

7. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut.”

8. “Doamne”, I-a zis Filip, “arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns.”

9. Isus i-a zis: “De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: “Arată-ne pe Tatăl”?

10. Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.

11. Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea.

12. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl;

13. şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.

14. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.

15. Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.

16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac;

17. şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.

18. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.

19. Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.

20. În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi.

21. Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.”

22. Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: “Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, şi nu lumii?”

23. Drept răspuns, Isus i-a zis: “Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el. […]

Ioan 13:38; 14:10-23

Dar, de fapt, nu  strică să subliniem că aici Domnul Isus vorbește îndeosebi cu apostolii Săi.  Și, totodată, să menționăm că  lucrarea, slujrea și darurile lor speciale (ale apostolilor) s-au sfârșit odată cu încheierea lucrării și slujirii la care i-a chemat Domnul Dumnezeu. Aceea de a expune în Scrierile lor temelia pe care este zidită biserica Domnului ca Templu viu – Isus Hristos,  în care El este și Capul și, de fapt, totul în toți.  Odată pusă temelia aceasta, prin epistolele și viața lor, cu semne și minuni, dar și începerea zidirii propriu-zise a bisericii primare,  acest oficiu destinat apostolilor s-a închis. Și este  totuși continuată de “alții“,  prin noua lucrare  la care sunt chemați, “păstori și învățători pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos“,  cei care primesc de la Duhul Sfânt  darul  cârmuirii și de a  predica Evanghelia lui Isus, de a învăța și a edifica  împreună cu Domnul biserica Sa (Efeseni 4:11-12).

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. (Galateni 2:20)

Advertisements

One thought on “Creștinul apt pentru lucrări duhovnicești

  1. Pingback: Creștinul apt pentru lucrări duhovnicești — ARMONIA MAGAZINE – USA – Si ce ar folosi unui om sa castige toata lumea, daca si-ar pierde sufletul?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.