Consecințe grave în neputința de-a fi mulțumiți

by Dr. Joseph Mattera

Recent, am citit despre faptul că 25% dintre femeile din SUA suferă de o formă de depresie și că peste 12 milioane de femei vor suferi o formă de depresie clinică în timpul vieții lor.

Există o epidemie de pesimism, anxietate și lipsă de speranță care a izbucnit în Statele Unite și în afara ei. Acest lucru este valabil pentru cursul oricărui sistem sociologic care nu se bazează pe a fi recunoscător (mulțumitor) Creatorului nostru. Romani 1:21 ne învață că a fi nemulțumit este piatra de temelie a tuturor celorlalte păcate, cu o traiectorie care duce la lăcomie; adorând lumea și lucrurile create, mai mult decât pe Dumnezeu; toate păcatele sexuale, inclusiv homosexualitatea; și mândria, bârfa și tot felul de răutate care, în cele din urmă, conduc la rebeliune pe scară largă împotriva lui Dumnezeu (Rom.1: 21-33).

În esență, a-L lăuda pe Dumnezeu este frumos (Psalmul 92: 1) nu numai pentru că ne face să ne simțim mai aproape de Dumnezeu, ci pentru că este poate cel mai contracultural lucru pe care îl putem face pentru a ne arăta rezistența împotriva împărăției lui Satana, care este înfrântă în revolta lui prin domnia lui Hristos și mandatul Împărăției lui Dumnezeu. Prin trăirea unor vieți onorabile, demonstrăm că nu depindem de circumstanțe, de oameni, de materialism sau de plăcerile acestei lumi pentru a fi satisfăcuți. Aceasta este antiteza împărăției întunericului care este construită pe mândrie, pofte și lăcomie (1 Ioan 2: 15-17).

În ceea ce privește cultura Împărăției, cea mai mare dificultate este adaptarea minții mele pentru a practica în mod continuu lauda și mulțumirea față de Dumnezeu. Aceasta pretinde implicarea intenționată a minții mele, nu numai a duhului meu, pentru a-mi ordona gândurile într-o manieră care să-i placă lui Dumnezeu (Filipeni 4: 8).

Statistic vorbind, 70% din tot ceea ce facem și gândim, facem inconștient!

Astfel, în viața noastră, noi toți mai mult acționăm bazându-ne pe gândurile noastre negative care sunt înglobate în sufletele noastre.Așa că, este important pentru noi, ca să intrăm în țara promisă destinului sufletului nostru, să ieșim din această robie mintală a sufletelor noastre prin, prin necredință, sau altfel vom termina ca și copiii lui Israel care nu L-au lăudat și onorat pe Dumnezeu, și au rătăcit în deșert timp de 40 de ani (Num 13).

Dintre urmările consecințelor negative ale unei vieți nefericite:

Nu vom putea vedea oportunitățile divine din fața noastră.

Dumnezeu ne-a asigurat deja toate nevoile noastre (Efeseni 1: 3, 2 Pet.1: 3-4). Glorificarea lui Dumnezeu ne ia vălul de pe ochi și ne transformă credința schimbând înțelegerea care ne permite să vedem toate oportunitățile ascunse care sunt mascate de probleme și împrejurări provocatoare.

Ne vom concentra asupra acțiunilor oamenilor în locul mijloacelor lui Dumnezeu.

Atunci când suntem nerecunoscători, exagerăm faptele, activitățile și circumstanțele produse de alți oameni pentru sau împotriva noastră, ne cântărim viața pe baza reacțiilor lor și în mod superficial credința în Dumnezeu.

Când suntem concentrați asupra lui Dumnezeu, vedem activitatea Lui providențială în spatele fiecărei circumstanțe, chiar așa cum a fost cu Iosif atunci când cuvântul Domnului l-a testat, când frații lui l-au vândut ca pe un sclav în Egipt. El le-a spus fraților săi: “Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine” (Gen. 50:20).

Ne vom închina mai degrabă unor circumstanțe plăcute, decât să fim mulțumiți numai de Dumnezeu.

Când ne plângem în mod constant, atunci noi, credincioșii, în esență spunem că Dumnezeu nu este suficient pentru a ne satisface. Acest lucru este spre deosebire de David, care a spus că Domnul este sorțul, cupa și moștenirea Lui (Psalmul 16).

Deoarece apostolul Pavel a trăit o viață de bucurie și de laudă, el nu a fost victima unor circumstanțe exterioare. El nu a permis acțiunilor altora să-i controleze atitudinea. Acest lucru l-a ajutat să se închine lui Dumnezeu chiar în timp ce era legat în lanțuri și în butuci într-o închisoare din Filipi (Faptele Apostolilor 16).

Vom da loc diavolului, care operează prin pofte, lăcomie și mândrie.

Păcatul inițial al lui Satan a fost mândria, ceea ce l-a determinat să nu fie recunoscător pentru locul său ca heruvim ocrotitor (Isaia 14: 12-14).
Acest lucru l-a determinat să poftească tronul lui Dumnezeu, care a făcut să fie aruncat din ceruri.

De la începutul lumii, Satana a fost tatăl tuturor care sunt lacomi și care se plâng. Noi îi acordăm loc în inimile noastre, când nu suntem recunoscători pentru lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat deja.

Vom respinge oamenii cheie din jurul nostru.

Când nu trăim o vieță de laudă pentru Dumnezeu, atunci nu suntem recunoscători pentru bunătatea Lui. Când nu suntem recunoscători Lui, nu vom fi recunoscători pentru oamenii cheie pe care Dumnezeu i-a pus în viața noastră, ducând la accentuarea aspectelor negative despre acești oameni în mintea noastră. Acest lucru ne face să-i respingem prin vorbirea noastră negativă și modul de comunicare cu ei.

Atunci când trăim vieți pline de plângeri, de nemulțumire și de lipsă de mulțumire, vom răspândi spiritul greșit în casele noastre și vom crește familii în  care sunt nerecunoscători unii față de alții și chiar față de Dumnezeu. Vom învăța copiii noștri că este doar timpul să “activeze comutatorul” de mulțumire în timpul serviciului de închinare de două ore duminică. Din nefericire, acest “aranjament” păgubos va produce ipocrizie în viața lor și va duce înspre a nu sluji (predarea) pe deplin Domnului.

Vom respinge prezența lui Dumnezeu în noi.

Psalmii ne învață că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor poporului Său (Psalmul 22: 3). Acest lucru poate fi inversat: Când nu avem o atitudine de mulțumire (de laudă) față de Dumnezeu, putem să respingem prezența Lui personală în noi, care  întristează Duhul Sfânt și slăbește capacitatea de a avea o părtășie strânsă cu El.

Dumnezeu nu poate avea încredere în noi  și să ne dea mai multe binecuvântări.

Am învățat cu mult timp în urmă că Dumnezeu va înmulți lucrurile din viața mea pentru îi sunt foarte recunoscător. El nu are încredere în mine pentru ceea ce nu-i sunt sunt recunoscător, pentru ceea ce nu-L apreciez.

Uneori, suntem chiar recunoscători și apreciem lucrurilor rele care vin în viața noastră și care ne pot înmulți și distruge. De exemplu, am putea aprecia bunătatea și lingușirea unei femei ciudate, care ar putea duce apoi la adulter dacă nu suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru soții noștri. Dar, dacă arătăm recunoștință soților noștri, și deci pentru ei, aceasta ne va ajuta foarte mult în căsnicie. (Dacă ne plângem în permanență și de soții noștri, îi  vom respinge și îi vom distanța de noi).

David a binecuvântat pe Domnul cu tot ceea ce era în El, ceea ce l-a determinat să povestească continuu toate binecuvântările Domnului care au continuat să se înmulțească în viața sa (citiți Ps 103).

Vom suferi o descurajare continuă și chiar o depresie.

Dacă nu ne ordonăm în mod continuu și intenționat mințile, să gândim lucrurile bune ale lui Dumnezeu, nu ne vom bucura de pacea lui Dumnezeu în aceste vremuri tulburi (Filipeni 4: 8-9). Acest lucru poate duce la descurajare și depresie severă. Cel mai mare instrument în lupta împotriva depresiei nu este medicamentul, ci închinarea față de Creator și recunostință Lui,  pentru toate lucrurile bune pe care ni le-a dat de sus (Iacov 1:17).

Vom pierde cel mai mare scop în viață: să-L iubim și să ne închinăm lui Dumnezeu.

Catehismul din Westminster începe prin a spune că scopul nostru cel mai înalt este să-L slăvim pe Dumnezeu și să ne bucurăm de El pentru totdeauna. Apocalipsa ne învață că în cer, bătrânii și ființele angelice se închină continuu Creatorului nostru. Unul dintre lucrurile pe care le spun este: “Doamne, Ești vrednic să primești toată  slava, cinste și putere, pentru că Ai creat toate lucrurile și prin voia Ta ele  au fost create și există.” (Apocalipsa 4: 10-11 ).

Această Zi de Ziua Recunostintei nu ar trebui să fie un eveniment sau o vacanță de o zi, ci ar trebui să devină un catalizator pentru bisericile și credincioșii de pretutindeni, ca  să aibă “zile sfinte”: să trăiască vieți de laudă și de mulțumire.

Acesta este cel mai contracultural lucru pe care îl putem face pentru a dezbate puterea Diavolului asupra noastră și asupra familiilor noastre;  și astfel ni se  vor dezvălui marile oportunități pe care Dumnezeu ni le-a dat deja, astfel încât să putem merge în scopurile Împărăției Sale.

by Dr. Joseph Mattera, sorce here


Dr. Joseph Mattera is an internationally known author, interpreter of culture and activist/theologian whose mission is to influence leaders who influence nations. He is renowned for addressing current events through the lense of Scripture by applying biblical truths and offering cogent defenses to today’s postmodern culture. He leads several organizations, including The United Coalition of Apostolic Leaders (uscal.us). He also has a blog on Charisma News called “The Pulse.” To order one of his books or to subscribe to his weekly newsletter go to josephmattera.org.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.