Ce este mai întâi: Ascultarea mea de Isus ori Bucuria mea în Isus?

Interview with John Piper

Transcriere audio

Cum este ascultarea mea în conexiune cu bucuria mea? Este întrebarea de astăzi a lui Jonathan.
“Bună, pastor John. Sunt student la seminar în Africa de Sud. Întrebarea mea este despre Christian Hedonism. Ce lucru puternic și profund este a te bucura de Dumnezeu. Dumnezeu a folosit acest lucru foarte mult în convertirea mea!

 După câțiva ani însă, bucuria mea în Dumnezeu a devenit foarte slabă. Nu numai bucuria mea, dar și mulțumirea și prețuirea față de Dumnezeu mai presus de orice – o stare plină de bucurie – au dispărut. Acest lucru este valabil mai ales când cad în păcat. Simt că păcatul mă orbește să văd cine este Dumnezeu și de aceea nu-mi place cine este, pentru că nu îl pot vedea cine este. E adevarat? Și cât de mult din bucuria noastră este posibilă și realizabilă doar în Hristos într-o stare de puternică ascultare?”

Bucurie și ascultare
Am să spun lucrurile puțin diferit decât Jonathan, dar mai întâi lasați-mă să-i apreciez perspicacitatea. Când trăim în neascultare față de Hristos, bucuria noastră în El va fi minimă sau inexistentă, în funcție de profunzimea și durata neascultării. Este adevărat. S-ar putea spune că bucuria noastră cea mai mare, în Hristos, poate fi plăcută numai într-o stare de ascultare susținută. Cred că este adevărat.

“Dacă cinstim ascultarea ca pe ceva pe care îl  facem mai întâi,  și apoi bucuria în Isus urmează, vom  transforma ascultarea într-o lucrare a legii”.

Dar cred că este important să pătrundem mai adânc în relația dintre ascultare și bucurie. Să nu ne oprim doar spunând: “Dacă ascultați de Isus, bucuria voastră va fi mai mare.” Dacă lăsăm acest lucru, nu vom vedea în mod clar care este natura supunerii în relația cu  Hristos și bucuria.

L-aș întreba pe Jonathan sau pe oricine altcineva: “Credeți că ascultarea față de Isus este distinctă față de  bucuria în Isus?” Cu alte cuvinte, este corect să ne gândim la ascultarea de El, ca la un singur lucru și apoi, ca urmare a acestui lucru,   se întâmplă un alt lucru numit “a-L savura pe El”? Nu e chiar așa, nu-i așa? De ce nu?

Ei bine, în primul rând, ni s-a poruncit să ne bucurăm în El, să ne desfătăm în Domnul “(Psalmul 37: 4 și în altă parte). Trebuie să ne bucurăm în Domnul.
Această ascultare este bucuria în Dumnezeu, nu doar o cauză a bucuriei.

În al doilea rând, toată ascultarea îi dă onoare lui Hristos și este înrădăcinată în comorile noastre despre Isus, bucurându-ne de Isus, astfel încât nu ar fi corect să spunem că bucuria în Isus este doar rezultatul aservirii. De fapt, bucuria este o parte din ascultare, cauza ascultării, rădăcina ascultării.

Pierzându-L din vedere pe Hristos
Deci, ceea ce spune Jonathan nu este deloc greșit; este doar jumătate sau poate o treime din imagine. El subliniază adevărul absolut necesar că ori de câte ori umblăm în neascultare, bucuria noastră va fi limitată, chiar anulată. Este adevărat.

“Cea mai mare bucurie în Hristos poate fi savurată doar într-o stare de deplină ascultare”.

O puteți vedea mai ales în Ioan 14: 21-23, unde Isus spune:

  Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: “Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, şi nu lumii?” Drept răspuns, Isus i-a zis: “Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el.

Cu alte cuvinte, există o corelație între a-L iubi pe Isus și păzirea poruncilor Lui, dar și claritatea și dulceața manifestării pe care o avem despre Isus și Tatăl în inimile noastre. Isus spune: “Eu Mă voi arăta lui”. El spune acest lucru celor care îl iubesc, trăind în părtășie cu El și păstrând cuvintele Sale.

Acele manifestări ale prețuirii și gingășiei și puterii și realității și părtășiei, frumuseții și  aprecierii lui Isus vor fi pierdute atunci când iubim alte lucruri mai mult decât pe Isus și nu ne ținem cuvântul. Este adevărat. Acesta este adevărul pe care îl vedem și pe care pune accentul Jonathan.

El a experimentat pierderea bucuriei și a manifestărilor părtășiei și gingășiei lui Hristos pentru sufletul său, pentru că a trăit în păcat. Este adevărat; asta se va întâmpla.

Calea către ascultare
Dar există o altă latură a acestui lucru. Dacă o vom rata, Jonathan nu va avea nici o cale de ieșire. Cum va ieși din asta? Pentru că dacă el se gândește pur și simplu la termenul “trebuie să mă supun, ca să mă pot bucura”, el nu va găsi calea de ieșire niciodată.

A te vedea satisfăcut de iubirea lui Isus și a-L simți prețios este calea spre ascultare, nu doar rezultatul aservirii. Nu te poți supune mai întâi pentru a  te bucura, dacă bucuria este calea către ascultare.

Dacă tratăm ascultarea ca pe ceva pe care o realizăm mai întâi, atunci toată bucuria în Isus urmează, și transformăm ascultarea într-o lucrare a legii sau ca o  interpretare juridică externă care nu are în ea nici o valoare înaltă  pentru Hristos și, prin urmare, nu va realiza în adevăr bucuria în Isus.

Orice supunere în înălțarea lui Cristos, în ascultare de Evanghelie, este ascultarea de credință (Romani 1: 5). Ascultarea vine din credință, iar credința vede și savurează adevărul,  frumusețea și  Gloria lui Isus, în Evanghelie. Prin urmare, credința, în special ceea ce Pavel numește în Filipeni 1:25 “bucuria credinței”, este rădăcina oricărei supuneri înălțătoare față de  Hristos, nu doar rodul acesteia.

Deci, prin orice mijloace, Jonathan, încetează cu toate păcatele exterioare. Încetează. Dar lasă ca bătălia principală a vieții tale să nu fie doar împotriva acțiunilor exterioare care trebuie să se schimbe, ci mai ales împotriva orbirii interioare, care trebuie să fie depășită prin  admirarea de-acum a Gloriei lui Hristos. Apoi, noua ta ascultare, nu va fi un tribut adus voinței tale, ci un omagiu față de frumusețea lui Hristos care a frânt puterea înșelăciunii păcatului.

Unde se află lupta
Jonatan ai trăit în neascultare din cauza înșelăciunii păcatului (Evrei 3:13, Efeseni 4:22). Căci păcatul vorbește minciunile sale, că, calea neascultării va produce mai multă plăcere. Nu o va face. E o minciună.

“Toată adorarea lui Hristos,  stă în  ascultarea de  Evangheliei,  în ascultarea credinței.”

Plăcerile sunt trecătoare (Evrei 11:25). Sunt superficiale. Așa că bătălia care se va purta în inima lui Ionatan, în toate inimile noastre, nu este doar cum să nu mai facem lucruri rele pentru a ne putea bucura de Isus. Nu, nu, nu, nu, nu. Lupta este cum să nu mai crezi în lucruri neadevărate, false.

Prin orice metode, părăsiți comportamentul păcătos. Dar mai ales, lupta este să privim la Isus. Uitați-vă la tot ceea ce Dumnezeu este pentru voi, în El. Rugați-vă ca   ochii voștri să vadă că toată frumusețea și tot ce e cu adevărat important  se găsește în El,  astfel încât să vă odihniți în El și să fiți  mulțumitori că sursa păcatului este dezlipită de voi și că umblați în ascultare de El.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.