Răbdarea în familie

„Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare; îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste.”
Efeseni 4:2

SĂMÂNȚA BUNĂ

Răbdarea în familie

Cineva a trecut pe lângă o casă ai cărei locatari numeroși: bunici, părinți, copii, nepoți, gineri și nurori trăiau în armonie. El a întrebat capul familiei, un bătrân venerabil, prin ce mijloace s-a putut realiza această bună înțelegere. După câteva clipe de cugetare, bătrânul răspunse: răbdare, răbdare, răbdare.

Răbdarea este o lucrare, un rezultat al prezenței Duhului Sfânt în viața celor care L-au primit pe Mântuitorul în sufletele lor. Roada Duhului Sfânt în omul credincios crește în măsura în care el rămâne atașat de Domnul și Mântuitorul său. Roada Duhului Sfânt este o dispoziție plină de afecțiune și dragoste; un duh radiind de bucurie și un temperament voios; o minte liniștită și o comportare așezată;o răbdare îngăduitoare în împrejurări stresante și în prezența provocării din partea celuilalt; o pătrundere interioară plină de compasiune și tact; o judecată generoasă și un spirit cuprinzător de ajutorare; smerenie care se uită pe sine în bucuria celuilalt; în toate lucrurile, o atitudine de autocontrol și stăpânire de sine.

Răbdarea, în limbajul biblic, este puterea dăruită de Dumnezeu pentru a te înfrâna în fața opoziției celuilalt. Toți avem nevoie de harul, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu pentru a pune în practică răbdarea în familie cu rezultatul ei: buna înțelegere. Să apelăm tot timpul la ajutorul dumnezeiesc!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.