Ce este abuzul spiritual?

Puterea subtilă a abuzului spiritual

by  Leslie Ackie

Abuzul de orice tip apare atunci când cineva are putere asupra celuilalt și folosește această putere pentru a-l răni.

Abuzul spiritual se întâmplă când un lider cu autoritatea spirituală folosește această autoritate  în constrângere, control sau în  exploatare, astfel provocând răni spirituale.

Abuzul spiritual implică folosirea principiilor diavolului în numele lui Hristos.

Dintre toți oamenii răi, oamenii religioși răi sunt cei mai răi.”  (C.S.Lewis , Reflecții asupra Psalmilor 31-32)

Abuzul spiritual poate fi diferit de alte forme de abuz, deoarece poate fi comis fără intenția de a face rău.

Ești acasă unde ți-e inima…

Abuzatorii spirituali nu devin așa atunci când trec pragul bisericii.

Isus a petrecut mai mult timp provocând abuzuri spirituale decât orice altă problemă socială a zilei Sale.

“Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre.” – Matthew 23:13

Abuzatorii spirituali prezintă un punct de vedere fals,  al lui Dumnezeu, cât și o modalitate falsă de a sluji.

“Abuzul spiritual este un fel de abuz care distruge nucleul central a ceea ce  suntem noi. Ne lasă să fim corupți spiritual și emoțional tăiați de la sursa dragostei vindecătoare a lui Dumnezeu”. (Juanita și Dale Ryan, recuperarea de la abuzul spiritual)

“Am dificultăți să spun rugăciunea Domnului, “Tatăl nostru”,  pentru că ori de câte ori spun  mă gândesc la propriul meu tată, care a fost dur, inflexibil și neîndurător. Nu pot să mă gândesc la Dumnezeu în felul acesta “. (Martin Luther)

Fariseii:

 • Integru moral
 • Extrem de ethical
 • Reformatori radicali în sănătate
 • Scrupuloși privind taxele
 • Total dedicat slujirii lui Dumnezeu

engleză  

 • Morally upright
 • Highly ethical
 • Radical health reformers
 • Sacrificial tithers
 • Totally dedicated to serving God

“Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.” (Matei 5:20)

Isus le-a zis: “Luaţi seama şi păziţi-vă de aluatul fariseilor şi al saducheilor.” (Matei 16:6)

“Nimic nu este mai înșelător decât păcatul bunătății.”  – George Knight, Ghidul Fariseilor

 Legalismul este o armă puternică de abuz spiritual.

În cele mai multe cazuri de abuz spiritual, controlul asupra oamenilor este problema centrală.

Matei 23 –  reprezintă în mod clar atitudinea și răspunsul lui Isus la abuzul spiritual:

Isus a zis: “Cărturarii şi fariseii şed pe scaunul lui Moise. (Matei 23:2)

Dictatorii sunt cei mai puternici atunci când oamenii își cedează puterea lor.

“Trebuie să avem curajul să urmăm exemplul lui Hristos și să răsturnăm sistemul, fie că este o căsătorie sau o organizație, dacă acest sistem este greșit. Prezentarea subită în fața violenței, necinstea și abuzul va permite doar abuzul să fie transmis generațiilor. “(Credința Toxică)

Organizațiile abuzive din punct de vedere spiritual, și oamenii, folosesc rușinea și vina pentru a manipula persoanele vulnerabile.

Odată ce rușinea este transformată într-o identitate, devine toxică și dezumanizată.

Cunoașterea este putere…!  Puterea de a face pe alții să se simtă prost.

Abuzatorii spirituali folosesc cunoașterea ca mijloc de control.

Folosirea limbajului religios pentru a dori să-i facem pe oameni vinovați, este abuziv spiritual.

Exemple de abuz spiritual:

Forțarea unui copil în conformitate cu Scriptura sau principiile spirituale-

“Biblia spune. . .“

“Spune apostolul. . .“

Manipularea comportamentului unui copil prin invocarea nemulțumirii divine:

“Isus nu iubește pe copiii neascultători”

Adesea abuzatorii spirituali  doresc recunoaștere- recunoștință.

Toate faptele le fac pentru ca să fie văzuţi de oameni. Astfel, îşi fac filacteriile late, îşi fac poalele veşmintelor cu ciucuri lungi; (Matei 23:5)

Umblă după locurile dintâi la ospeţe şi după scaunele dintâi în sinagogi;  le place să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe şi să le zică: “Rabi! Rabi!” (Matei 23:6-7)

Nevoia unui lider de a obține un titlu pentru a-și spori autoritatea este direct proporțională cu lipsa unei adevărate autorități și a unei insecurități personale (preot, pastor, dr., reverend, elder, mai mare, prea sfânt, episcop).

Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi curăţaţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire şi de necumpătar. (Matei 23:25)

Tot aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege. (Matei 23:28)

Isus i-a chemat la El şi le-a zis: “Ştiţi că cei priviţi drept cârmuitori ai Neamurilor, domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. (Mark 10:42)

Dar între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru;  şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor. . (Mark 10:43-44)

Adevărata măsură a măreției:

Această minte (duh) să fie în voi, care a fost și în Hristos Isus, Care. . . nu a avut nici o reputație, identificându-se cu un rob și luând chip asemănător cu oamenii. (Filipeni 2: 5)

Succesul nostru nu va fi măsurat de cât de mulți oameni vom controla, ci de cât de mulți îi servim în mod deschis și onest. Nu putem spăla picioarele altora, în picioare pe un piedestal. (Jackie J Jones)

Isus S-a uitat împrejurul Lui şi a zis ucenicilor Săi: “Cât de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii!” (Matei 23:23)

Într-un sistem abuziv din punct de vedere spiritual, lumescul devine esențial, nevoile vitale  și nevoile reale ale oamenilor sunt neglijate de dragul agendelor.” (Johnson & VanVonderen, The Subtle Power of Spiritual)

Abuzatorii spirituali se poziționează subtil pentru a lua locul Duhului Sfânt în viețile oamenilor.

Este uimitor cât de repede se poate mișca un sistem disfuncțional pentru a exclude o persoană care încalcă normele sale.

Caracteristicile abuzatorilor spirituali (vezi Matei 23)

 • folosesc puterea, frica și intimidările pentru a controla
 • manifestă ipocrizie prin respectarea literei, dar nu și a spiritul legii
 • să facă cereri incorecte și nerezonabile
 • râvnește recunoașterea și atenția
 • preocupat de poziție și titluri
 • pune obstacole oamenilor în calea experienței de mântuire
 • iubește expunerea publică a evlaviei/respectului.
 • ar putea să muncească din greu pentru a face convertiți, dar să-i abuzeze spiritual în acest proces
 •  să vadă bunurile materiale ca fiind favoarea lui Dumnezeu
 • să folosească cunoașterea și limba pentru a controla și manipula
 • extrem de sensibil și intolerant la critici
 • exclude și vorbește de rău pe cei care “ies din linie”
 • folosește Scripturile din context pentru a-i controla

Unii creștini folosesc a cincea poruncă pentru a justifica exercitarea puterii exagerate asupra copiilor lor.

Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; (Efeseni 5:22)

Cum ar trebui să răspundem la abuzurile spirituale?

Rămâneţi, dar, tari, liberi şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei. (Galateni 5:1)

“Adevărul te va elibera” (Ioan 8:32)

Testul real al religiei este, dă aripi omului să se ridice (în sus) sau primește o greutate moartă ca să-l tragă în jos? (William Barclay, citat în vindecarea abuzului spiritual)

Lista de verificare a abuzului spiritual

 1. Cresc din punct de vedere spiritual ca urmare a relației mele cu biserica / persoana?
 2. Sunt încurajat să gândesc independent și împuternicit în creștere  personală,  emoțional, intelectual, etc?
 1. Îmi permit să am diferențe de credință și de comportament, probleme de importanță secundară?
 1. Sunt încurajat să am standarde morale ridicate cu membri și non-membri?
 1. Sunt liber să intru în dialog, să ofer sfaturi și în mod critic să evalueze relația?
 1. Am acces rapid la informații în cadrul relației sau  fluxul de informații este strict controlat?
 2. Relația mea cu biserica / persoana permite dezvoltarea teologică a  credinței?
 3. Sunt încurajat să pun întrebări grele de orice fel?
 4. Sunt încurajat  să dezvolt relații în afara  cercului meu imediat?
 1. Relația mea cu biserica / persoana este caracterizată de onestitate?
 2. Relația mea cu biserica / persoana este caracterizată de  dăruire neegoistă sau auto-servire? (Adaptat de la Ronald Enroth, Recovering from Churches That Abuse)

Acum trebuie să decideți dacă trebuie să rămâneți și să luptați pentru schimbare sau să plecați!

În casele noastre, în bisericile noastre și în programele noastre de educație creștină, trebuie să ne străduim să cultivăm minți  critice și discernământ dacă dorim să evităm tragedia abuzului în biserici.

Singurul tratament pentru abuzator, precum și pentru abuzat, este o doză eficientă de îndurare și har al lui Dumnezeu.

Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. (Evrei 4 16)

*

Stânca veacurilor
Ar putea să curgă lacrimile mele pentru totdeauna
Ar putea zelul meu să nu-mi ajute
Nu efortul mâinilor mele
Pot îndeplini cererile Legii Tale
Întreaga lume, pentru păcatul meu, nu-l poate ispăși –
Trebuie să te mântuiești, și tu singur.
Nimic din mâna pe care-o aduci,
Doar de Crucea Ta, eu mă agăț.

***

 Harul vindecării 

Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos! (2 Petru: 1-2)

sursa

One thought on “Ce este abuzul spiritual?

 1. Pingback: Ce este abuzul spiritual? – ARMONIA MAGAZINE – USA – B a r z i l a i – e n – D a n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.