2 Timotei – capitolul 2

B a r z i l a i - e n - D a n

Cei care au împărțit frumos această epistolă au separat cum se cuvine cela patru apeluri pe care i le face apostolul Pavel lui Timotei:

Cap.1 – apel pastoral

Cap.2 – apel practic

Cap.3 – apel profetic

Cap.4 – apel personal

Analiza scrisorii

Cap. 1 – Apel pastoral

În apelul pastoral, Pavel observă și tratează cinci deficiențe pe care le știe la Timotei. Din cauza condițiilor grele de slujire, ele nu trebuie lăsate să crească, pentru că ar deveni mari piedici în lucrare. Iată-le pe rând:

Autocompătimire (v.4).

,,Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale şi doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie“.

În ciuda dificultăților din Efes Timotei a fost rugat de Pavel să rămână acolo (1 Tim. 1:3). Poate că acesta a fost motivul lacrimilor lui. Ca toți ceilalți slujitori ai lui Dumnezeu din toate timpurile, Timotei a trebuit să învețe că ,,noi nu facem ce ne place…

View original post 348 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.