Adrian Papahagi: Înfierat odinioară, tolerat mai apoi, Viciul e celebrat azi, iar mâine va fi tiran. Vice, thou art mighty yet.

Subiectul tipic al unei piese morale medievale era psihomahia, adică lupta viciilor și virtuților în și pentru sufletul omenesc.

În moralitățile medievale, Omul (Humanum Genus/Everyman etc.) rezistă asaltului Viciilor, ajutat de Virtuți (smerenie, milostenie, râvnă, înfrânare…). Uneori, se baricadează și rezistă în Castelul Perseverenței, alteori se salvează in extremis, cu puțin înainte de moarte.

Viciul din moralități devine ticălosul (the villain) din piesele elizabetane: Aaron, Richard III, Iago, Edmund… Animat de un umor sinistru, Viciul e respingător și atrăgător totodată; amintiți-vă cum fascina Richard prințesele cărora le ucisese copiii și soții.

Azi, nimeni nu se mai luptă cu viciile, iar virtuțile par niște fete mai proaste, de la țară, pe care le privim cu milă și dispreț.

În timp ce virtutea e desuetă, Viciul e trendy. S-a dotat cu gazete, cult oficial, preoți și preotese, credincioși și poliție a gândirii, predă la catedră, organizează expoziții și festivaluri de film, defilează pe bulevard în toată goliciunea lui. S-a îmburghezit și cere să fie respectat, instituționalizat, celebrat. A devenit un drept al omului, ceva sacrosanct, iar ridiculizarea lui se pedepsește (s-a ajuns până la cenzurarea lui Shakespeare pe scene și în universități).

Înfierat odinioară, tolerat mai apoi, Viciul e celebrat azi, iar mâine va fi tiran. Vice, thou art mighty yet.

One thought on “Adrian Papahagi: Înfierat odinioară, tolerat mai apoi, Viciul e celebrat azi, iar mâine va fi tiran. Vice, thou art mighty yet.

Leave a Reply to Editor Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.