Cristian Sonea: «Să muriți bine»

6. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, şi clipa plecării mele este aproape.
7. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.
8. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii…

(Timotei 4: 6-8)

Fii Neclintit!  

Clipa PLECĂRII TALE din lumea aceasta este aproape !

Alege-ți cu grijă bătăliile!

Trei bătălii greșite:

1. Bătălia pentru bani
2. Bătălia cu alți oameni
3. Bătălia pentru putere

Ai grijă cum sfârsești alergarea!

Lupta cea bună este…. !


Biserica Speranta Oradea

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.