Odată cu intrarea României în U.E., mulți se întreabă: Homosexualii pot fi mântuiți?

by Marylin

Dar să  lăsăm răspunsurile oamenilor  și să căutam un răspuns în Biblie, în  Cuvântul lui Dumnezeu!

Dumnezeu este Dragoste! El nu trimite pe nimeni apriori în iad, ci El vrea să opreasca omul păcătos, să nu ajungă în iad!

Despre iad, Domnul nostru Iisus Hristos ne spune: acolo este plânsul și scrâșnirea  dinților!” (Matei 14:42)

Homosexualii, curvarii, hoții, mincinoșii, criminalii…. sunt iubiți de Dumnezeu și El dorește să-i primească, să-i ierte, să-i salveze din starea aceea rea și păcătoasă și să le dea o natură nouă, dacă și ei vor asta!

Dumnezeu așteaptă cu răbdare pe omul păcătos până nu se oprește harul Său care lucrează în om mântuirea Sa – asta până când vine momentul hotărât de Dumnezeu când harul se mută complet la salvarea evreilor care și ei trebuie să creadă în jertfa de la Cruce a lui Isus Hristos, Fiul Său (care pentru cei de acum poate fi până în ultima zi, până în ultima suflare, dacă li se mai oferă harul cercetării Lui Dumnezeu!

Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul oamenilor păcătoși,  spune: “...pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară!” (Ioan 6:37)

E bine să știm că Dumnezeu nu împarte păcatele pe categorii “păcate mari” sau “păcate mici“!

Este scris: Sufletul care păcătuiește, acela va muri!” (Ezechiel 18:20)

Poate nu ești homosexual, dar ești curvar! Poate nu ești curvar dar ești mincinos….!

Domnul Iisus Hristos ne spune: Toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua!” (Apocalipsa 21:8)

-Atunci cine poate să fie mântuit?

-Dupa Dreptate, Nimeni!!!

Dar Dumnezeu care este drept, dar și plin de dragoste, a găsit un mijloc de a salva omenirea!

Acum 2000 de ani, a trimis in lume pe Fiul Său, ca El, Cel Nevinovat,  să primească pedeapsa pentru păcatele întregii omeniri și să ne răscumpere pe noi din pedeapsa vesșică!

Mântuitorul spune:”Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” (Luca 19:10)

Astăzi  orice păcătos poate să vină cu credință la Iisus Hristos, să-I mulțumeasca si să fie primit, iertat, mântuit, dacă se vede și pe el ca un fiu risipitor și dacă dorește salvarea sa din focul durerii veșnice!

Dumnezeu asteaptă pe orice păcătos, să vină la Iisus Hristos cu pocăință ca să primească iertarea și mântuirea în dar, prin harul Său!

  Nenorocirea mare este, că oamenii amână întoarcerea lor la Dumnezeu asteptând: o vârstă mai inaintata, mai mult timp liber, inima să fie mai bine dispusă, să se hotărască și alții de lângă ei… și…  Moartea îi ia nemântuiți!

Cât de grijulii ar trebui să fim când Dumnezeu ne spune cu jurământ: “Pe viaţa Mea, zice Domnul, Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască(Ezechiel 33:11)

-Poate mă întrebați, de ce vă spun aceste lucruri?

-Sunt obligat și  îndemnat de Cuvântul Domnului să fac acest lucru!

-Sunt într-un fel  răspunzător de sufletul dumneavoastră!

Să citim ce spune Dumnezeu in cartea profetului Ezechiel (33:8)  

Când zic celui rău: «Răule, vei muri negreşit!» şi tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta.


Proorocia prorocului Ieremia?

27. “Iată, vin zile, zice Domnul, când voi însămânţa casa lui Israel şi casa lui Iuda cu o sămânţă de oameni şi o sămânţă de dobitoace.

28. Şi cum am vegheat asupra lor ca să-i smulg, să-i tai, să-i dărâm, să-i nimicesc şi să le fac rău, tot aşa voi veghea asupra lor ca să-i zidesc şi să-i sădesc, zice Domnul.

29. În zilele acelea nu se va mai zice: “Părinţii au mâncat aguridă, şi copiilor li s-au strepezit dinţii”,

30. ci fiecare va muri pentru nelegiuirea lui; oricărui om care va mânca aguridă i se vor strepezi dinţii!

31. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou.

32. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul.

33. Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.

34. Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său zicând: “Cunoaşte pe Domnul!”, ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.” (Ieremia 31: 29-34)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.