Atenție la otrava duhurilor necurate!

Nu pot exista alianțe sau legături strategice dintre lumină și întunerec!

Prorocul Ieremia nu a fost iubit mai de nimeni dintre cei din vremea sa, deoarece aducea vești nepopulare pentru poporul Domnului. Nici lui însuși nu i-a plăcut să fie în acea ipostază singulară, dar s-a supus și a ascultat de Cel ce l-a înscris la oaste. În Biblie avem îndemnul „Cercetați Scripurile  … deoarece ele mărturisesc despre Mine” (Ioan, 5:39), iar mulți dintre noi folosim ca întrebare de verificare, ideea generic: Oare Isus ar face ceea ce facem noi? S-a însoțit sau înjugat la o treabă comună cu un necredincios?

Totuși, foarte mulți dintre noi, ne găsim tot de mai multe ori în situații și ipostaze în care nu ni L-am putea imagina pe Domnul Isus.

Mântuitorul nostru totdeauna a spus  că El nu face altceva decât ceea ce a văzut la Tatăl Său. El niciodată nu s-a hazardat să facă ceva contar voii Tatălui, nimic care să aducă vreo slăbire sau să nu fie în concordanță cu întreg planul de mântuire al Lui Dumnezeu.

Știm că Dumnezeu lucrează și prin oameni, și prin împrejurări, însă lucrarea Sa de mântuire o face numai prin Duhul Său, prin puterea Sa de convingere  a omului de păcat, dar și de (re)creație a omului nou, nesupus putrezirii, la o viață nouă și nestricăcioasă.

Dragi frați și surori,
Biblia e singurul nostru îndreptar spre Dumnezeu,  ESTE SCRIS tot ce trebuie să știm pentru a putea răspunde duhurilor satanice care ne taie calea în drumul nostru către cer. Mai mult chiar ca altădată, rămân valabile atenționările din Biblie cum că în zilele din urmă se vor scula mulți hristoși mincinoși și proroci mincinoși –  (Matei 14:24; 1 Timotei 4:1; 1 Ioan 4:1-3), fapt pentru care trebuie să fim cu ochii în patru, să (re)citim  Scripturile și să fim plini de toată armătura lui Dumnezeu pentru ca să putem ține piept uneltirilor Diavolului care sunt în locurile cerești.

De aceea, orice atenționare la derapajele de la Cuvânt e binevenită, deoarece ne ajută să fim treji și să nu ne lăsăm clătinați de orice vânt de învățătură care nu vine de la Domnul și care nu e pentru întărirea credinței noastre, care a fost dată o dată pentru totdeauna sfinților (Iuda, v3).

Citiți și articolul: 

 Conectii cu Papa! O alta mare cadere neocalvinista: Conferinta compromişilor “Impreuna pentru Evanghelie”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.