Ucenicul sănătos

Unii creștini vor crede și vor spune că pentru ei timpul uceniciei e demult apus, deși, în mod normal, Isus ne mâne Învățător toată viața. Domnul Isus a coborât din Cer de la Tatăl, și L-a prezentat pe Dumnezeu, apoi S-a înălțat la Cer și  L-a trimis pe Duhul Sfânt  în inimile celor credincioși,  templul Lui, ca să lucreze din partea Lui și în Numele Lui, în ei:

Acum Mă duc la Cel ce M-a trimis […] vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.(Ioan, 16:5-8)

Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine. (Ioan, 15:26)

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. (Ioan, 16:13).

Fiecare creștin cunoaște adevărurile încurajatoare cuprinse în aceste versete. Dar chestiunea ingrată este aceea că, practic, tratăm cu mare superficialitate multe aspecte care decurg din aceste sfinte promisiuni. Însă Domnul Isus mai spune că „Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, și vom locui împreună cu el.” Dar e la fel de clară și reciproca: Cine nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele.

Cunoaștem  predica de pe munte și  predica de pe câmpie (Matei 5-7; Luca 6). Adică știm care ar fi starea care poate să aducă fericirea în inimile noastre. Dar totuși  vedem că nu ținem îndeajuns seama de poruncile Sale:

Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta”, (Luca, 6:37).

Întrebare: Cum stăm în această privință? Judecăm, osândim, nu iertăm? Cum suntem de fapt în aceste privințe?

Există legi fizice universale, cum e legea gravitației, o lege atât de bună, de favorabilă vieții omului, dacă nu ținem seama de ea, ajungând prea departe, adică aproape de marginea unei stânci de munte (de fapt prăpastie), putem cădea de la mare înălțime și viața ne va fi pusă în pericol de moarte!

Tot așa există și legi spirituale, una dintre ele este legea semănatului și a secerișului. “Ce seamănă omul, aceea va şi secera.” (Galateni 6:7).

Acum putem înțelege ușor că e adevărată și legea Domnului emisă mai sus: Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta, (Luca, 6:37).

Și noi înșine, dar și alții, am strâns multe situații și multe relații care au rămas nestinse, nerezolvate. Adică acelea în care am judecat, am osândit și nu am iertat. Acestea pot fi numite legături sufletești nedumnezeiești. Care pot fi atât cu oameni neduhovnicești, cât și cu cei duhovnicești. Dar acum să aducem la lumină în mod deosebit legăturile suftești nedumnezeiești nerezolvate cu oameni duhovnicești, frați I surori cu care am fost sau cu care suntem de fapt în părtășie. Înțelegem noi care e starea noastră cu ei? Îl judec? Îl osândesc? Îl iert? De oricine mă plâng (mai ales în mod sistematic, în timp, când și când), într-un fel sau altul, nu înseamnă decât că mă aflu într-o stare neduhovnicească: pe acel om (frate sau soră) nu l-am iertat, nu I-am iertat neglijența lui în comportamentul său (ei) față de mine (sau faă de altcineva) și l-am judecat. Iar Dumnezeu ne cere să nu judecăm, căci El e Judecătorul.

Pe de altă parte, Isus pe cruce, și înainte, până a ajunge acolo, a fost bătut, scuipat, batjocorit în prezența prietenilor și a discipolilor Săi, a mamei și familiei Sale, iar în final, deși a suferit enorm, a avut grijă să spună: Tată, iartă-i că nu știu ce fac!

El ne-a iertat toată datoria pe care noi nu o puteam achita, și ne iubește exact așa cum suntem (iubirea Sa rămâne intactă – urăște păcatul, dar iubește omnul), iar noi vociferăm, bârfim, urîm, judecăm, osândim și nu iertăm și nu iubim pentru puțin lucru, chiar pentru lucruri care nu ne privesc, vorbind așa în general. Dar Isus zice Oare nu se cădea ca și voi să iertați și să iubiți? Cum decurge și din rugăciune Tatăl nostru, ne-iertând anulăm însăși iertarea de care avem nevoie de la Dumnezeu.

Această stare de neiertare, și de judecare a aproapelui nostru ridică un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și ne încărcăm cu un strat gros de resentimente, de amărăciune, iar starea sănătății noastre e tot mai precară (stare de nemulțumire, o cale a depresiei).

Să mergem chiar azi înaintea Domnului cu starea noastră, reală și  să-i iertăm din toată inima pe greșiții noștri, apoi să ne cerem iertare de la Domnul nostru;  iar El ne va da pacea Sa care întrece orice pricepere. (1 Ioan, 1:9)

Să ieșim din rutina greșită în care am fost amăgiți să trăim, ani de zile, să venim la Domnul să fim curățiți și înnoiți! Să ne desprindem din cursa Diavolului, poate sunt necesari și alți pași care împiedecă iertarea și eliberarea deplină, a nu pleca din prezența Domnului până ce vom primi binecuvântarea. E posibil, poate, ca Domnul să NU facă asta decât primindu-vă împreună înaintea Lui. Atunci când veți  fi cu dragă inimă împreună unul cu celălalt, la binecuvântare (CINĂ), a spăla picioarele unul altuia, efectiv, ceva de genul ăsta, Domnul vă va lumina pe fiecare în parte. Pentru a ne ridica, schimbați, înnoiți, plini de iertare și iubire, acea stare a neiertării și bârfei să ne părăsească cu adevărat (mai ales față de acele răni vechi, vechi).

Prea iubitule, doresc ca în toate lucrurile tale să-ți meargă bine, și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporeșe sufletul tău. […] Prea iubitue, nu urma răul, ci binele. Cine face binele, este din Dumnezeu: cine face răul, n-a văzut pe Dumnezeu. (2 Ioan  2;11)

————————————-

Advertisements

One thought on “Ucenicul sănătos

  1. Pingback: Ucenicul sănătos — ARMONIA MAGAZINE – USA – Si ce ar folosi unui om sa castige toata lumea, daca si-ar pierde sufletul?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.