Despre control și autoritate în biserică

Când adevărurile biblice sunt puse în practică oamenii sunt vindecați

Evanghelizare, eliberare și vindecare.  Așa a făcut și asta a pretins Isus ucenicilor Săi. Însă, atunci când nu se urmărește cu determinare a se pune în practica bisericilor aceste principii de viață, liderii cred că ei sunt puși să domine și să controleze „părtășia” acolo unde sunt prezenți ei. Ceilalți trebuie să asculte și să execute din moment ce ei transmit cel mai bine voia lui Dumnezeu, înțelesul Cuvintelor Lui.

Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. (1 Ioan, 1:7)

Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi autoritate peste toţi dracii şi să vindece bolile. Apoi i-a trimis să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu şi să tămăduiască pe cei bolnavi. (Luca, 9:1-2)

În bisericile evanghelice încă se practică (inconștient?) idolatria, judecata, neiertarea, abuzul, iar oamenii se întreabă: de ce nu merg lucrurile bine? de ce nu am părtășie cu Dumnezeu? de ce nu am viață din abundență?

Suntem mulțumitori când ne aflăm sub controlul legitim al unor persoane îndreptățite să-l exercite. Căci ei își exercită deplina autoritate în mod competent – după cum îndreptățiți la autoritate sunt conducătorul trenului, șoferul de taxi sau autobuz, căpitanul vaporului, constructorul și inspectorul din construcții etc.. Fiecare dintre acești executanți își exercită autoritatea legitimă atunci când ei se află sub autoritatea legitimă.

Dar dacă în aceste poziții de execuție se află un impostor care preia controlul conjunctural și pretinde autoritatea, pentru ca alții le urmeze expertiza lor de lucru, situația în care acționează acel impostor este alarmantă și deosebit de periculoasă. De ce? Pentru că în această situație abuzivă, omul pretinde că are autoritatea, dar de fapt ea nu i-a fost acordată…. Iar beneficiarii acelui executant nu au avut libertatea de a alege dacă dorim/acceptăm de-a ne pune sub acea autoritate nelegitimă; controlul, în acest caz, devine foarte păgubos și nociv.

Controlul este deosebit de benefic și eficace pentru om atunci când se află în mâinile grijulii și responsabile (și pline de iubire) ale celui în drept să aibă autoritatea.

Dind punct de vedere duhovnicesc, controlul se poate exercita într-una din aceste două ipostaze: dumnezeiesc sau nedumnezeiesc. Atunci, însă, când subminează libertatea noastră de alegere, autoritatea este nocivă, întrucât libertatea de alegere este darul lui Dumnezeu, esențial pentru o relație autentică cu El (dar și cu semenii).

Controlul nedumnezeiesc poate lua forme de la evident la subtil, de la dominare agresivă la manipulare; cu un comportament păcătos pentru a face față rănilor și nesiguranței. Controlul abuziv, neîntemeiat, nedumnezeiesc, distruge relațiile și ne afectează grav viața. Controlul nedumnezeiesc din viața noastră ne aduce prejudicii, atât nouă înșine, dar și celorlați, celor cu care interacționăm.

Controlul nedumnezeiesc afectează fiecare parte a ființei noastre. Fie că suntem obiectul controlului sau autorul controlului, răul este la fel de mare pentru noi. Trupul omului a fot creat să experimenteze autoritatea duhovnicească prin călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Controlul greșit în relații poate țese legături invizibile, dar durabile, care ne vor ține legați de cei cu care avem sau am avut relații. Legăturile sufletești ne îndepărtează de Cel care vrea să fie adevăratul Stăpân al vieții noastre și Care își doreșre să ne elibereze de aceste juguri vătămătoare. Controlul nedumnezeiesc dă acces duhurilor necurate care încurajează presiunea în gândurile, deciziile și acțiunile noastre, iar inamicul și-a dorit dintotdeauna ca noi să-i oferim controlul.

Numai revelația lui Dumnezeu ne convinge de adevărata stare, numai El ne poate elibera și restaura, pe măsură ce îi permitem Duhului Sfânt să își manifeste treptat și tot mai deplin controlul asupra fiecărui domeniu al ființei noastre (duh, suflet, trup).

Iar liderii duhovnicești trebuie să acorde libertate totală celor pe care îi conduc să aleagă dacă vor să urmeze aceeași cale sau nu.

O serie de întrebări mă poate edifica în care din categorii se afla viața mea, comportamentul meu.

Sunt controlat în mod neîntemeiat de ceva?

Răspunsurile pozitive ar putea arăta că sunt controlat în mod neîntemeiat de ceva.

 • Evit un anumit gen de locuri?

 • Evit un anumit tip de oameni?

 • Evit un anumit gen de călătorii?

 • Fac anumite lucruri în secret?

 • Băuturile alcoolice, țigările, cafeaua etc. sunt laturi esențiale ale rutinei mele zilnice/săptămânale?
 • Am anumite programe TV sau site-uri pe care „trebuie” să le urmăresc?
 • Devin stresat când rutina mea este întreruptă?

 • Am sentimente de panică în anumite circumstanțe?

 • Sunt dependent de o anumită terapie?

 • Evit activitățile în care aș putea să eșuez?

 • Evit activitățile în care mă expun public?

 • Îmi ese greu să mă încadrez într-o echipă?

 • Sunt foarte tulburat înainte de anumite ocazii?

 • Mă simt în largul meu când găsesc o metodă de evadare?

Manifest eu control asupra altora?

Răspunsurile pozitive ar putea arăta că îi controlez pe ceilalți.

 • Au oamenii tendința de a evita relațiile autentice cu mine?
 • Relațiile mele cu ceilalți se rup adesea?

 • Îmi displace să lucrez sub îndrumarea cuiva?

 • Am tendința să fac ce vreau eu?

 • Prefer să nu depind de alții pentru împlinirea nevoilor mele?

 • Îmi este greu să primesc ajutor, cadouri sau sfaturi de la ceilalți?

 • Simt că mă cuprinde frica atunci când nu sunt în controlul situației?

 • Ceilalți mă percep ca un tip dificil sau aspru?

 • Sunt eu pus mereu în situația de a le aminti oamenilor autoritatea mea?

 • Am tendința de a ignora părerile altor oameni?

 • Există în inima mea neiertare sau tendința de a-i judeca pe ceilalți?

 • Evit să deleg altora sarcini?

 • Îi verific constant pe cei cărora le-am delegat responsabilități?

Mesaj inspirat/preluat din cartea:

Prins în capcana controlului / TRAPPED BY CONTROL (Ellel Lancaster, UK)
By Paul și Liz Griffin
2008, 2016 Ellel Ministries
Editura Elpis Oradea

*

Se știe că un rău nu vine niciodată singur; un control abuziv, nedumnezeiesc, aduce și alte rele în viața omului. Și, cel mai probabil, în viața aceluia intră și frustrarea / mânia.

Parcurge lista afirmațiilor din tabel și vezi dacă ți se aplică vreuna dintre ele

Scorul: Niciodată = 0; Rar = 1; Uneori =2; Deseori = 3.

Lista de verificare a mâniei
AFIRMAȚIE                                                                                              Scor
1. Mi-e greu să iert persoanele care mă rănesc.
2. Iert, dar nu uit.
3. Când sunt confruntat mă gândesc mai degrabă cum să mă apăr, decât să ascult ce mi se spune.
4. În cadrul unei discuții, mă trezesc că vocea mea devine fie mai puternic, fie mai persuasivă.
5. Devin mult mai ușor frustrat decât până acum.
6. Sunt nerăbdător.
7. Sunt critic sau îi judec pe alții.
8. Evit chestiunile care necesită confruntare.
9. Mă simt frustrat când aud pe cinea că se plânge atunci când consider că problemele acelui om sunt mai mici decât ale mele.
10. Mă simt rănit în interior sau enervat dacă cei din jurul meu nu-mi recunosc nevoile.
11. Îmi amintesc mereu lucruri negative care mi s-au întâmplat.
12. Simt că oamenii ă dau deoparte – nimeni nu mă ascultă.
13. Am scandaluri cu prietenii și cu familia.
14. Am o dorință puternic de a câștiga – de a ieși deasupra.
15. Când sunt supărat, trântesc ușile, arunc cu lucruri, strig la oameni și folosesc un limbaj murdar.

Pentru fiecare item la care ai înregistrat 3 puncte, roagă-l pe Dumnezeu să-ți arate rădăcina care stă la baza sentimentelor și/sau al comportamentului tău.

Mesaj inspirat/preluat din cartea:

Mânia … Cum îi faci față? / ANGER – HOW DO YOU HANDLLE IT?
By Paul și Liz Griffin
2006, 2009 Ellel Ministries
Editura Elpis Oradea

Închid mesajul subliniind încă odată tiparul la care se așteaptă Domnul Isus a se manifesta în biserică: evanghelizare, eliberare și vindecare – predicarea crucii lui Isus (căderea în păcat-legea- Jertfa de răscumpărare a Mielului care ridică păcatul lumii); apoi partea fiecărui creștin exersat în părtășia extinsă sau restrânsă (după caz): mărturia personală (păcatoasă), pocăința, iertarea (unii pe alții și a iertării date de Domnul) și urmată de proclamarea (la timpul potrivit) a  eliberării / vindecării de către slujitorii cu putere și autoritate, față de cei care sunt ucenicii de drept ai Domnului Isus.

Pentru o mai bună edificare, puteți urmări conferința din 2009, a Ellel Ministries, de la București – Fundamentele credintei – s1 – cu Peter Horrobin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.