Gânduri în Ziua Mulțumirii

Un Thanksgiving Fericit!

În ziua mulțumirii trebuie să avem o inimă mulțumitoare, față de Dumnezeu și față de toți oamenii, și de toate împrejurările prin care Dumnezeu  îngăduie  să trecem fiecare dintre noi în drumul nostru către Noul Ierusalim.

Dragă frate și soră, poate te focalizezi și privești greșit și nu ai în vedere ceea ce trebuie să faci și să vezi mai întâi – fața Domnului –  ca să te luminezi – ci, copleșit sau copilărește privești la starea de jos, de pe pământ, și nu la lucrurile duhovnicești, la  răsplătirea care te așteaptă dacă vei călca pe urmele lăsate de Domnul vieții.  Să nu uităm niciodată și să neglijăm, că Însuși Domnul nostru a privit mai întâi în sus, să-L slăvească pe Tatăl, creatorul și țiitorul a toate, înnoindu-și zelul Său de a “mânca” hrana aceea (râvna  Casei Lui Dumnezeu Tatăl), pentru fericirea copiilor făgăduinței, Jertfindu-se pentru ei! Glorie Domnului! în veci Amin.

Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine. (Psalm 34: 5)

  • Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inimă mulțumită are un ospăț necurmat. – (Prov.15:15)
  • Multumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos. (Efes.5:20)
  • Și orice faceti, cu cuvântul sau cu fapta, să faceti totul in Numele Domnului Isus si multumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. (Col.3:17)
  • Multumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; caci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. (1Tes.5:18)
  •  Multumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: “Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” (Evr.13:5)

Vă dorim o zi a mulțumirii  în fiecare zi, cu atât mai mult astăzi  când medităm și ne manifestăm, un Thanksgiving fericit, mulțumind Domnului și semenilor noștri, un ospăț necurmat!

Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. (Psalm 50:23)

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne înveselim în ea!    Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!

One thought on “Gânduri în Ziua Mulțumirii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.