Poate omul să fie botezat cu Duhul Sfânt de mai multe ori?

by Anastasia Filat

Întrebare:

Eu am fost botezată cu Duhul Sfânt, dar m-am întors în lume pentru câțiva ani de zile. Acum m-am întors din nou la Domnul. Cum să primesc iar Duhul Sfânt înapoi?

Botezat cu Duhul Sfânt

Cel născut din Dumnezeu, adică botezat cu Duhul Sfânt, nu păcătuiește și nu poate păcătui

Faptul că v-ați întors în lume dovedește că nu ați fost botezată niciodată cu Duhul Sfânt. Dacă ați practicat vorbirea în limbi nearticulate, aceasta nu înseamnă că ați fost botezată cu Duhul Sfânt. Vorbirea în limbi nearticulate este o practică păgână care a existat în religiile păgâne și înainte de Hristos. Noul Legământ este diferit de Vechiul Legământ anume prin botezul cu Duhul Sfânt, care este arvuna mântuirii noastre și ne face credincioși lui Dumnezeu:

Vă voi stropi cu apă curată, și veți fi curățiți; vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă, și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi, și vă voi face să urmați poruncile Mele și să păziți și să împliniți legile Mele. (Ezechiel 36:25-27)

Dacă într-adevăr ați fi fost botezată cu Duhul Sfânt și v-ați întors în lume, aceasta ar fi însemnat că Dumnezeu nu este credincios promisiunii Sale, dar faptele tale au dovedit că credința ta nu a fost adevărată: dragostea pentru lumea aceasta a fost mai mare ca dragostea pentru Dumnezeu.

Duhul Sfânt este arvuna sau garantul moștenirii noastre:

Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), ați crezut în El, și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit, și care este o arvună a moștenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Isus care este în voi, și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțămiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele. (Efeseni 1:13-16)

Cine se crede credincios, dar are un mod de viață păcătos, se înșală, crezând că merge în Împărăția lui Dumnezeu, dar va merge în iad, în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui.

Continue reading Mmoldovacrestina.md

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.