Cheia unei vieți biruitoare. Salavatorul omorât. (meditații)

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

 

CHEIA UNEI VIETI BIRUITOARE

„El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti” (2 Petru 1:4)

     Se spune că un pastor a fost invitat la masă de către una din familiile din parohia lui, iar doamna s-a gândit să-l impresioneze. După servirea mesei, ea a dorit ca pastorul să citească ceva ziditor pentru familie. Ea i-a spus unuia dintre copii: „Te rog du-te și adu Cartea cea Bună, cartea pe care o iubim, cartea pe care o citim în fiecare zi.

Ghici ce s-a întâmplat? Copilul s-a întors cu catalogul de cumpărături! Serios acum, așa cum nu te poți dezvolta fizic fără aportul zilnic de hrană sănătoasă, nu te poți dezvolta nici spiritual fără părtășia zilnică în Cuvântul lui Dumnezeu. Tot ceea ce îți trebuie pentru a duce o viață de creștin plină de bucurie și de victorii se găsește în Biblie. „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte” (v. 3-4).

Ce a folosit Domnul Isus pentru a învinge ispitirile la care a fost supus de către Satan în pustie? Intelectul? Stăpânirea de sine? Nu, El a folosit Scripturile pentru că știa că diavolul nu are nici un cap de acuzare asupra lor. Vrei să ai succes în carieră, în familie, în relații și în orice alt domeniu? „Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune” (Iosua 1:8).

***

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
Isaia 53.6

Salvatorul omorât

Aceasta este o povestire adevărată. Să înțelegem prin aceste rânduri emoționante ce a făcut Mântuitorul pentru noi. Domnul Isus Hristos Se bucura de toată cinstea cerului. Noi însă eram pierduți și rătăceam pe căile păcatului, ca acel om care se pierduse prin munții Alpi. Mântuitorul a venit să ne caute.

Cum a fost răsplătită bunătatea Sa? „Iată moștenitorul; veniți să-L omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea Lui.“ Acesta a fost răspunsul omului la binefacerile Salvatorului. În loc să fie recunoscători Mântuitorului, oamenii L-au răstignit. Salvatorul ceresc Și-a dat viața pe cruce, pentru ca noi, prin credința în El, să avem viața veșnică. Domnul și Salvatorul omenirii ar fi putut să Se răzbune pe oamenii nerecunoscători, care L-au răstignit, dar El a vrut să-i conducă pe toți spre adăpostul ceresc.

Ca și omul din povestire, și tu trebuie să-ți regreți păcatele și să i le mărturisești Salvatorului ceresc; așa vei obține iertarea Sa. Cuvântul Domnului spune: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, și Cuvântul Lui nu este în noi“ (1 Ioan 1.9,10).

***

Meditații zilnice, postate la îndemnul Lidiei Miu

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.