Străini și călători?

Preaiubiților, vă îndemn, ca străini și călători, să vă feriți de poftele carnale ca de unele care se războiesc împotriva sufletului.
1 Petru 2:11

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Remarcați că Petru nu spune „vă poruncesc“, ci „vă îndemn“, căutând astfel un răspuns de bunăvoie din inimile noastre. Apoi, el se adresează celor credincioși, numindu-i „străini și călători“. După ce au fost mântuiți și au primit o moștenire în cer, ei sunt numiți „străini“ fiindcă nu mai aparțin acestei lumi. Dumnezeu le-a dat o nădejde cerească și un cămin ceresc, așa că aici ei sunt doar „călători“.

Lumea nu este casa noastră – este foarte important să înțelegem bine acest lucru. Omul nemântuit se simte acasă în această lume, iar dacă ar fi dus în cer, ar vrea să plece de acolo numaidecât.

Pentru creștini, lucrurile stau exact invers. Ei sunt străini aici; casa lor este în cer și ei abia așteaptă să ajungă acolo. Șederea lor aici este doar temporară.

Petru ne îndeamnă să ne ferim de poftele carnale. De ce? Fiindcă ele se războiesc cu sufletul. Este important să facem diferența dintre nevoile trupești și poftele carnale. Trupul are nevoie de hrană și de băutură, însă îmbuibarea și beția înseamnă împlinirea poftelor carnale. Căsătoria este o legătură onorabilă, însă curvia și adulterul sunt pofte carnale în care oamenii se complac (Evrei 13.4). Viețile unor credincioși au fost distruse din cauză că aceștia s-au jucat cu poftele carnale. Viața Domnului Isus a fost fără pată, și acesta este standardul după care trebuie să trăiască toți cei credincioși. Felul nostru de viețuire ar trebui să fie de așa fel încât să nu existe nimic de care să fim acuzați pe drept.

S Labelle

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

 

… niciunul nu zice: „Unde este Dumnezeu, Făcătorul meu … care ne învață mai mult decât pe dobitoacele pământului și ne dă mai multă pricepere decât păsărilor cerului?“.
Iov 35.10-11

Avertizare

În întâmplarea de ieri l-am văzut pe proprietarul hotelului refuzând să plece din fața pericolului. A fost necredință sau încăpățânare? Credem că amândouă.

Tot așa stau lucrurile și în domeniul spiritual. Dumnezeu avertizează pe orice suflet prin Cuvântul Său de pericolul pierzării veșnice. Câți iau seama? Ce prăbușire va fi pentru sufletul care s-a încăpățânat să asculte chemarea Domnului! Din cauza necredinței, acel suflet se va scufunda sub valurile judecății, cu toate că a avut, probabil, o formă de religie construită pe nisipul propriilor gânduri. Nu putem să-L înșelăm pe Dumnezeu! El vrea realitatea credinței în viața noastră. Nu putem să fim și „da“, și „nu“! Dumnezeu vrea să ne avertizeze chiar acum, prin aceste rânduri, că este un mare pericol să auzim și să nu împlinim Cuvântul Său.

Să nu disprețuim avertizările lui Dumnezeu! În curând, acest timp de har se va termina. Cataclismele, nenorocirile nu sunt nimic în comparație cu groaznicele judecăți, care se vor abate asupra celor care au refuzat dragostea adevărului mântuirii prin credința în Hristos. Astăzi, mântuirea se mai poate primi.

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

 

APROPIE-TE DE DUMNEZEU SI RĂMÂI APROAPE DE EL

„Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă” (1 Corinteni 10:12)

     Scriind despre greșelile pe care unii oameni ai lui Dumnezeu le-au săvârșit în trecut, apostolul Pavel a așternut pe hârtie următoarele cuvinte: „Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor. Astfel, deci, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” (v. 11-13).

Aici Pavel se adresează celor două categorii de oameni care sunt în special expuși riscului:

1) Cei ce au impresia că nu pot cădea. „Tu nu ești scutit. Ai putea fi trântit la pământ la fel de ușor ca oricine altcineva. Uită de încrederea în sine; e zadarnică. Cultivă încrederea în Dumnezeu.”

2) Cei ce cred că nu se vor mai putea ridica niciodată. „Dumnezeu nu te va abandona niciodată; El nu te va lăsa niciodată să fii împins dincolo de limitele tale; El va fi întotdeauna gata să te ajute s-o scoți la capăt.” Nu-i așa că e o veste nemaipomenită?

Dumnezeu nu numai că-ți înțelege zbaterea, dar El îți promite și o strategie de scăpare: o cale prin care să depășești situația. Așadar, iată cuvântul pentru tine astăzi: Apropie-te de Dumnezeu și rămâi acolo!

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV de Jean Koechlin

 

Fapte 10:1-24

Acest capitol are o importanţă deosebită pentru noi, care aparţinem naţiunilor. Întradevăr, vedem aici cum Petru le deschide naţiunilor porţile Împărăţiei cerurilor (Matei 16.19). Trebuie remarcat cu câtă grijă şi cu cât har ia pregătit Dumnezeu pe de o parte pe slujitorul Lui, iar pe de altă parte pe Corneliu, pentru întâlnirea care avea să aibă consecinţe atât de binecuvântate pentru Corneliu, ca şi pentru noi. Revelaţia de la Dumnezeu îi găseşte şi pe unul şi pe celălalt în aceeaşi fericită ocupaţie: rugăciunea. Reţinerile lui Petru de a mânca însă din conţinutul acelei mari pânze coborâte din cer ne ajută să înţelegem câte prejudecăţi iudaice erau înrădăcinate chiar şi în ucenici şi cât de superior se credea un israelit faţă de un păgân. Prin această viziune, Dumnezeu voia săi spună slujitorului Său să nu mai facă discriminare între un popor „curat“ şi naţiuni necurate. Toţi, iudei şi naţiuni, sunt păcătoşi întinaţi „închişi în necredinţă (sau în neascultare)“ pentru a deveni obiecte ale aceleiaşi îndurări (Romani 10.12; 11.3032). Să ne păzească Dumnezeu de a fi părtinitori (v. 34), considerândui pe unii ca fiind mai puţin vrednici decât alţii să primească evanghelia! Noi nu avem de ales, ci de ascultat.

One thought on “Străini și călători?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.