Aplogetică în familia ta

POLOGETICA ÎN JURUL MESEI

  Vlad Crîznic

Conversații pentru întreaga familie

Recenzie: Dana Sisoeva

Cartea al cărei editor general e Vlad Crîznic, „Apologetica în jurul mesei: conversaţii pentru întreaga familie”, apărută la Editura Neword Press din Arad anul trecut, adică în 2016, reuneşte eforturile câtorva părinţi, cunoscuţi lumii evanghelice datorită pregătirii lor teologice sau slujirii prin care sunt implicaţi în viaţa bisericii. Lucrarea se vrea a fi o unealtă la îndemâna celor care caută repere în formularea unor răspunsuri pe înţelesul tuturor (al ochişorilor micuţi, dar nu numai) la întrebările esenţiale privitoare la credinţa creştină. Fiecare capitol conţine, la sfârşitul lui, o lista de lecturi suplimentare, întrebări pentru discuţii şi întrebări pentru aprofundare. De asemenea, câteva informaţii despre fiecare autor în parte.

Care sunt întrebările? Cine răspunde la ele? La prima, „De unde ştim că există Dumnezeu?”, răspunde, evident, Vlad Crîznic, cunoscut lumii evanghelice pentru conferinţele (sau weekend-urile) de apologetică, ţinute atât în ţară cât şi în diaspora, în calitate de director al RZIM Zacharias Trust din România. În răspunsul pe care îl formulează, Vlad Crîznic face diferenţa dintre căile prin care Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu şi argumentele pentru existenţa Lui. Apoi selectează patru argumente: cosmologic, teleologic, moral şi din dorinţă. Avându-i, printre alţii, pe C.S.Lewis şi pe Norman Geisler în lista bibliografică (doi din autorii mei preferaţi), se înţelege că textul conţine formulări clare şi concise, ilustraţii revelatorii şi demonstraţii ce par de neclintit. Acum, e adevărat că s-au formulat obiecţii la fiecare din argumentele de mai sus (am mai citit şi eu zilele astea pe site-uri ateilor), dar ele nu au pretenţia de a alunga orice îndoială. Ele doar arată că este posibil ca Dumnezeu să existe şi chiar faptul că, după formularea din titlul unei cărţi binecunoscute, e nevoie de mai multă credinţă ca să fii ateu!

Simona Sabou răspunde la o întrebare (sau chiar două) pe care orice copil a pus-o la un moment dat: „Unde locuieşte şi cum arată Dumnezeu?”. În încercarea de a cunoaşte „fiinţa faţă de care nimic mai mare nu se poate închipui” (după formularea lui Anselm, cel care a enunţat principiul ontologic), afirmă autoarea, trebuie să avem în vedere două aspecte: suntem fiinţe limitate (de aceea e nevoie de smerenie pentru evitarea concluziilor pripite) şi tot ce ştim e datorită revelaţiei lui Dumnezeu. Nu doar părinţii, şi copiii trebuie să păstreze aceste lucruri în minte. Apoi, trebuie să observăm că scriitorii biblici ne descurajează în a căuta să înţelegem cum arată Dumnezeu, redirecţionându-ne spre înţelegerea calităţilor Lui morale, a caracterului Său. Cum este Dumnezeu? El este sfânt, atotprezent, puternic, dragoste, Unul singur în trei Persoane… Dar cuvintele nu vor fi de ajuns pentru a transmite aceste învăţături copiilor: ele trebuie trăite. Căci dacă există un Dumnezeu personal, vom sta de vorbă cu El în rugăciune. Dacă Dumnezeu e Stăpân, vom trăi în ascultare de El. Şi dacă nu e atât greu să facem o listă a atributelor Lui, e nevoie de har pentru a putea trăi în conformitate cu aceste adevăruri. Simona Sabou mi-a fost profesoară de limba greacă şi e una din puţinele femei din România care deţine titlul de doctor în teologie. Indiferent de întrebarea la care ar fi răspuns, aş fi citit textul ei cu atenţie şi interes!

Continue reading Dana Sisoeva

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.