Pasărea cu aripa frântă

… toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.
Romani 3:23-24

Poate că cineva, care a citit această întâmplare, ar putea spune că ea se potrivește acelui ofițer care a fost întemnițat și altora asemenea lui. Există o puternică tendință înnăscută ca oamenii să se considere mai buni unul ca celălalt.

Ei se aseamănă cu fariseul din Evanghelie. Mergând la templu să se roage, fariseul a spus: „Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, preacurvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele“ (Luca 18.11,12).

Indiferent de părerea noastră despre noi înșine, un singur adevăr rămâne valabil, și anume ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său despre noi. Și Dumnezeu spune că toți au păcătuit. Cu alte cuvinte, în sensul cântecului „Pasărea cu aripa frântă“, toți suntem incapabili să ne ridicăm la Dumnezeu prin faptele noastre bune. Putem fi reabilitați, dar numai prin harul și răscumpărarea care este în Hristos Isus. Omului îi trebuie o fire (natură) nouă, și ea poate fi dobândită crezând mărturia lui Dumnezeu despre Fiul Său: „Tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu“ (Ioan 1.12,13).

SĂMÂNȚA BUNĂ, http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

*

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

 

„BINE E ÎN ISUS”

„Vă dau pacea Mea… Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” (Ioan 14:27)

     Pacea pe care o dă Domnul Isus ne oferă siguranța că indiferent ce se întâmplă știm că este „bine în Isus”. El ne spune: „Vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte”. Pacea pe care ne-o dă Domnul Isus nu depinde de stări și împrejurări. Ea vine atunci când știi că ești copilul lui Dumnezeu și că Tatăl tău ține în mâini universul, te iubește și se gândește mereu la binele tău. De aceea persoanele care au pierdut totul vor spune adesea că nu ar da nimic din ceea ce au învățat, chiar dacă aceasta ar însemna să recâștige tot ce au pierdut.

Joni Erickson Tada a descoperit o pace supranaturală de când, în urma unui accident, a ajuns într-un scaun cu rotile; Corrie ten Boom a găsit aceeași pace într-un lagăr nazist al morții. Misionara Elisabeth Elliot a găsit pacea lucrând cu tribul indian care i-a masacrat soțul. Ea a scris: „Numai în acceptare găsim pace… nu în renunțare.” E o mare diferență!

Autorul Creath Davis sublinia următoarele:

„Renunțarea este predarea în fața sorții. Acceptarea este predarea în fața lui Dumnezeu.

Renunțarea se așază tăcut într-un univers gol. Acceptarea se ridică pentru a-L întâmpina pe Dumnezeul care umple acel univers cu scop și destin!

Renunțarea spune: „Nu pot”. Acceptarea spune: „Dumnezeu poate!”

Renunțarea paralizează procesul vieții. Acceptarea eliberează resurse pentru o mai mare creativitate.

Renunțarea spune: „Totul s-a sfârșit!” Acceptarea spune: „Acum că am ajuns aici, ce urmează, Doamne?”

Renunțarea spune: „Ce pierdere!” Acceptarea spune: „În ce mod constructiv vei folosi acest dezastru, Doamne?”

Renunțarea spune: „Sunt singur…” Acceptarea spune: „Ție Îți aparțin, Doamne!”

________________________________________

Cîntarea POCĂIEȘTE-TE, OMULE!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.