Caracteristicile distinctive ale aleșilor lui Dumnezeu

“Vouă”, le-a zis El, “v-a fost dat să cunoaşteţi taina Împărăţiei lui Dumnezeu; dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfăţişate în pilde;  pentru ca, “măcar că privesc, să privească şi să nu vadă, şi măcar că aud, să audă şi să nu înţeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu şi să li se ierte păcatele.” (Marcu 4:11-12)

V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi desluşit despre Tatăl. (Ioan 16:25)

Cine sunt aleșii lui Dumnezeu? Care este identitatea lor? Cum pot fi recunoscuți aceștia în lume? Poate cineva pretinde că este alesul lui Dumnezeu?

Aceste întrebări le formulează autorul Andrei Croitoru în debutul cărții sale, cu  titlul:

 CARACTERISTICILE DISTINCTIVE ALE ALEȘILOR LUI DUMNEZEU.

Această interesantă și foarte utilă carte este pusă de autor  la îndemâna noastră, în spațiul virtual   (pe blogul său, unde sunt postate mai multe publicații gratuite pentru citit),   baptistireformati.wordpress.com/gratuite sau direct  aici pentru această carte despre care tocmai vorbim.

_____________________________

“… În primul rând, este necesar ca în mod individual fiecare să înțeleagă dacă este sau nu alesul lui Dumnezeu. Noi nu putem pretinde acest lucru decât dacă ne uităm la caracteristicile aces-tora așa cum sunt revelate în Biblie. Orice   pretenție care nu se justifică cu tiparul biblic este goală și o înșelare fatală.

Dacă cineva constată că nu are caracteristicile aleșilor lui Dumnezeu nu trebuie să concluzioneze că nu e ste ales și nici nu trebuie să caute să afle dacă este ales pentru că acest lucru nu este în responsabilitatea lui atâta timp cât este  necredincios.

Prima responsabilitate a necredinciosului este să se pocăiască și să creadă în Domnul Isus.

Dacă însă concluzia în urma studierii caracteristicilor aleșilor lui  Dumnezeu
este că face parte dintre acești aleși atunci răspunsul normal trebuie să fie o viață de continuă mulțumire și închinare, o întărire a acestei alegeri prin cultivarea virtuților creștine și o smerire sinceră datorită înțelegerii harului suveran arătat în ciuda rebeliunii și răutății personale.

În al doilea rând, avem nevoie să cunoaștem aleșii lui Dumnezeu și pentru a ne alătura părtășiei lor. Dumnezeu ne-a lăsat scris că dorește să facem parte din comunitatea aleșilor Săi pentru că doar acolo putem experimenta sfințirea pe care o dorește pentru noi. Noi nu putem recunoaște adunarea adevărată după pretențiile ei ci după îndeplinirea semnelor unei biserici adevărate iar unul dintre semnele unei biserici adevărate este membralitatea formată din cei aleși.

Un om care este membru într-o adunare și nu este născut din nou este un izvor de infecție spirituală și morală pentru acea comunitate. Un asemenea om are drept de vot, poate fi prezbiter sau diacon, poate influența bunul mers al adunării, starea ei spirituală și direcția ei în viitor. A ști că facem parte dintr-o biserică formată din aleșii lui Dumnezeu este esențial și nu este un subiect nepractic și abstract….”

___________________________

Sper că aceste sumare cuvinte, dar mai ales paragrafele citate să ne trezească interesul legitim de-a ne verifica și a ne îmbogăți starea spirituală știind că acum venirea Domnului e mult mai aproape de noi decât oricând mai înainte.

Doamne ajută și ne dă izbândă!

One thought on “Caracteristicile distinctive ale aleșilor lui Dumnezeu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.