Versetul zilei – 27 Februarie 2017 – și alte versete

acb7ee052047e8de5f8edf75c913d3d3Şi Domnul va împărăţi în veac şi în veci de veci.

Exod 15:18

De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine şi să ţii cărările celor neprihăniţi!

Proverbe 2:20

Pace, fraţilor, şi dragoste împreună cu credinţa, din partea lui Dumnezeu Tatăl şi din partea Domnului Isus Hristos! Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăţie. Amin.    – Efeseni 6:23-24


Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, ale căruia sunt slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.  – 1 Petru 4:10-11
 
Iata, frica de Domnul, aceasta este intelepciunea; departarea de rau este pricepere.  – Iov 28:28

Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toţi oamenii trebuie să le mărească!  – Iov 36:24

Dumnezeu tună cu glasul Lui în chip minunat; face lucruri mari pe care noi nu le înţelegem.  –  Iov 37:5

De aceea, oamenii trebuie să se teamă de El; El nu-Şi îndreaptă privirile spre cei ce se cred înţelepţi. –  Iov 37:24
 

El va păzi paşii preaiubiţilor Lui.  –  1 Samuel 2:9

____________________________________________

Versete trimise de Lidia Miu

____________________________________________

..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.