Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei !

B a r z i l a i - e n - D a n

a26c831d95535169a06d64c9f4e3bae5

Toți știm că în cărțile profeților Isaia și Mica se află două pasaje identice despre vremea păcii din împărăția mesianică:

,,El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî între un mare număr de popoare; aşa încât din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug şi din suliţele lor, cosoare: niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa războiul“ (Isaia 2:4; Mica 4:3).

Astăzi am înțeles că metaforele de mai sus intraseră în folclorul de atunci, vorbind despre ciclul ,,război și pace“, despre vremea înarmărilor și vremea dezarmărilor. Iată aceleași elemente ale metaforelor de mai sus folosite ,,invers“ în cartea profetului Ioel, pentru a defini vremea războiului:

,,Fiarele plugurilor voastre prefaceţi-le în săbii şi cosoarele, în suliţe! Cel slab să zică: ‘Sunt tare!’ (Ioel 3:10).

Oricât ne-ar place sau nu, omenirea condusă de Satan este pornită spre sinucidere colectivă, spre război fraticid și numai ,,frâna providențială“ pusă de Dumnezeu…

View original post 26 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.