L.G. JANIK – DESPRE PROTESTELE CREȘTINE

1-timothy-11

“Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceţi cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumiri, pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi care sunt în înalte dregătorii, ca să petrecem viaţă paşnică şi liniştită întru toată cuvioşia şi buna-cuviinţă ” (1 Timotei 2:1.2)

 Dragi creștini,

“Protestul”  menţionat  nu e ceva nou. A fost ” inventat ” cu mai bine de şase mii de ani în urmă. Nu a fost intenţia nimănui de a intra în Istorie, cu toate acestea, oamenii credinţei au făcut Istorie.  

 Acest ” protest” a luat naştere pe când :

– Abel aducea o jertfă plăcută lui Dumnezeu,

– Moise mijlocea înaintea lui Faraon, pentru eliberarea poporului Israel,

– pe când israeliţii “protestau” înălţând “Cântarea de Laudă” pe malul Mării Roşii.

 Daniel “protesta” de trei ori pe zi, după cum spun Scripturile, cu fereastra deschisă spre Ierusalim. Datorită “protestului” său, Dumnezeu a închis gura leilor. Oare noi, cei care ne numim creştini, ce fel de protest ar trebui să avem, ca să închidă Dumnezeu încă o dată gura fiarelor?

 Dacă doriţi să ” protestaţi” într-un mod cu totul aparte de cel al oamenilor din stradă, lasaţi mascarada ieşirii în pieţe şi îndreptaţi-vă, ca Daniel, cel puţin de trei ori pe zi, privirea spre Noul Ierusalim.

” Intră în odăiţa ta” şi protestază în post şi rugăciune, pentru că strada nu e un loc prielnic pentru copiii lui Dumnezeu.

Rugaţi-vă pentru “toţi care sunt în înalte dregătorii“, sunt cuvintele Mântuitorului, nu protestele din stradă. Nici măcar cântările şi predicile nu îl mulţumesc pe Dumnezeu, cum îl mulţumeste rugăciunea celui neprihănit, făcută prin credinţă.

Luaţi ca exemplu “protestul” lui Mardoheu şi al împărătesei Estera, sau cel al Anei – mama proroocului Samuel, chiar dacă ni s-ar arunca vorbe urâte în faţă.

Israeliţii au avut un alt “stil” de protest, cu totul diferit de restul lumii. Ei nu s-au îmbulzit pe porţile Ierihonului strigând că ţara este a lor, pentru că le-a fost promisă de Dumnezeu. Însă în a şaptea zi, de “protest”, au căzut zidurile Ierihonului.

Patriarhi care au trăit înainte de exil, în timpul exilului şi după exil, au protestat, dar protestul lor se numea RUGĂCIUNE. De ce să fim noi altfel decât Părinţii Bisericii care stăteau cu picioarele în butuci şi-l lăudau pe Dumnezeu?

 ” Caut un Om !” – un singur OM care să stea în spărtură, să mijlocească pentru popor – cerea Dumnezeu lui Ezechel, dar nu s-a găsit niciunul. Dumnezeu nu caută oameni pe stradă, domnule pastor, sau oameni amestecaţi printre mulţime. El îi caută în ” odăiţă”, stând acolo şi mijlocind pentru popor, împlinind cuvintele Mântuitorului lăsate prin Ap. Pavel: “Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.” ( 1 Timotei:1-2 – traducerea Cornilescu)

Nu doar în Vechiul Testament, unde sunt cel puţin 80 de “proteste” numite RUGĂCIUNE, peste 60 de psalmi şi nu mai puţine de 14 fragmente din psalmi, care la rândul lor, acestea tot RUGĂCIUNI sunt numite, ci întreaga Scriptură e plinü de astfel de exemple.

Dacă Dumnezeu ar fi vrut să ieşim pe străzi, nu l-ar fi iniţiat oare pe David, care fugea de nedreptatea şi mânia împăratului Saul?

Atât de frumos “protesta” copilaşul David din harfă, încât fugeau toate duhurile rele care erau peste împărat…

Oare nu acesta ar trebui să fie “protestul creştin” pe care îl numiţi în alt “stil”? De ce să ieşiţi în stradă? Oare au devenit bisericile atât de neîncăpătoare încât nu mai putem îngenunchia?

Desigur, dacă veţi continua pe linia patriarhală, nu veţi mai intra în Istorie, nici în Cartea Recordurilor, pentru că acesta este cel mai vechi “protest” din lume. Este jertfa lui Abel cu un miros plăcut înaintea Domnului, închinându-se cu o inimă curată. Este protestul celor trei tineri din cuptorul lui Nebucadneţar, protestul lui Daniel cu care a fost închisă gura leilor…

 Oare credeţi că venind cu ” un alt stil”, decât cel menţionat pe paginile Sfintelor Scripturii, veţi avea mai multă putere de-a închide gura Fiarei? ( sistemul politic este prezentat, în Apocalipsa, ca o fiară)

Cu tot respectul, daţi-mi voie să vă spun că nu am fost chemaţi să ne amestecăm cu ” lumea de afară”, pentru că noi “… n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. (Efeseni 6:12).

Hm, crede-ţi că Diavolul se va speria de câţiva creştini, bine intenţionaţi, care vor defila cu Bibliile sub braţ, cântând şi predicând? Nu, domnule pastor ! Nimic din ce există la ora acutală nu-l mai poate opri, decât un OM aplecat pe genunchi în odăiţă, înălţănd “tot felul de rugăciuni” pentru popor şi dregătorii ţării noastre.

 Nu veţi reuşi decât să aduceţi prejudecăţi la adresa Numelui lui Dumnezeu şi cu tot respectul vă spun că strada nu este locul potrivit pentru creştini. Din contră, consider că este momentul să protestăm, dar prin RUGĂCIUNE.

Ţara noastră are nevoie de rugăciune! Poporul nostru, noi românii, indiferent de tabăra politică, avem nevoie de rugăciune şi post, iar asta stă în puterea credincioşilor indiferent de confesiunea acestora.

ROMÂNIA noastră este dezbinată, împărţită în tabere. Ieşind în stradă, în care tabără vă veţi afla? Ţara noastră are nevoie de vindecare, de unitate, iar aceasta nu se va realiza nicicând “afară”.

 Prin ieşirea în stradă, veţi demonstra automat aderenţa dumneavoastră la una dintre taberele politice, dar haideţi, pentru un minut, să fim sinceri: aţi întâlnit până acum vreun partid care să nu fie corupt?

Chiar dacă astăzi protestaţi pentru minciună, hoţie, adevăr, nu uitaţi, totuşi, că “un neam cade şi altul vine după el” şi, niciunul dintre noi nu ştim ce fel de “neam” şi cât de corect sau corupt va urma la conducerea ţării.

Nu amestecaţi Biserica, Instituţia lui Dumnezeu, cu politica.

Când prin rugăciune veţi uni Cerul cu Pământul, abia atunci puteţi spune că “protestul” dumneavoastră a intrat în istorie. Până atunci, lăsaţi să se odihnească Sfinţii Părinţi pe paginile Istoriei.

Revin la Vechiul Testament, amintindu-vă că Ieremia plângea pentru popor, iar în noul Testament, pe lângă ” norul de martori”, Pavel şi Sila “protestau” cu picioarele în butuci… Şi ce minuni s-au înfăptuit în urma “protestului”, încât au devenit Istorie fără voia lor. Cât de frumos defineşte Ap. Pavel rugăciunea, ca fiind un dar al Duhului Sfânt – de aceeea ea trebuie făcută cu credinţă în “Duh şi-n Adevăr”, pentru că rugăciunea şi postul sunt singurele proteste ale creştinilor.

 Vă rog să nu înţelegeţi greşit, precum că nu mi-ar păsa de ceea ce se întâmplă la ora actuală în ţară, sau că desconsider persoanele aflate în stradă. Am tot respectul pentru fiecare cetăţean al României, atât pentru cel care a ieşit în stradă, cât şi pentru acela care din anumite motive a rămas acasă. Respect decizia fiecărei persoane, dar consider că Biserica nu trebuie să se îndepărteze de obiectivul trasat de Dumnezeu, prin Sfintele Scripturi.

 Dumnezeu să vă binecuvinteze !  

Sursa: http://confluente.ro/ligia_gabriela_janik_1486864452.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.