O inundație foarte periculoasă

slide_48“… au ajuns plini de orice fel de nelegiuire … Și, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu … găsesc de buni pe cei ce le fac.”

Romani 1.29,32

Inundația

O “inundație” mult mai groaznică se propagă pe tot cuprinsul pământului. În versetele de mai sus, apostolul zugrăvește starea de stricăciune în care a ajuns omul după potop, în privința religiei, pentru ca apoi să descrie căderea morală groaznică, urmarea inevitabilă a îndepărtării de Dumnezeu, și a idolatriei lui.

Cine cunoaște câtuși de puțin scrierile antice ale păgânilor știe că acestea vorbesc cu libertate în numeroase locuri despre fapte rușinoase, ceea ce ar putea părea de neînțeles, dacă nu am ști în ce măsură poate păcatul să împietrească inima și să anihileze orice fel de sentiment de rușine.

Dând mai multă cinste creaturii decât Creatorului, omul nu făcea altceva decât să schimbe adevărul lui Dumnezeu sau să nu țină seamă de el. Dacă omul părăsește locul cuvenit, acela de ființă creată, dependentă, și cade pradă patimilor și poftelor, devine o jucărie a lui satan, tatăl minciunii, și se scufundă cu repeziciune, ajungând mai jos decât animalele. Cât de îngrozitoare va fi judecata care va izbucni curând peste o asemenea stricăciune!

Cine recunoaște însă că starea sa este pierdută, să cheme Numele Domnului, care singur poate aduce rezolvare, poate aduce iertare, poate aduce eliberare de păcat și urmările sale. Un astfel de om va putea spune: “Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu”.

sursa: SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

ÎN ÎNDURAREA DOMNULUI CUM AM AJUNS, NU ȘTIU

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.