SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

psalm-44-26

Volumul IV

http://nowheresoonthere.blogspot.com

Psalmul 44.9-26

Începând cu versetul 9, tonul psalmului se schimbă. În loc să continue să privească la Dumnezeu, la lumina feţei Sale şi la puterea Numelui Său (v. 3 şi 5), cei credincioşi măsoară încercările care se abat asupra lor. Sufletul celui răscumpărat nu este întotdeauna într-o stare înaltă – ştim aceasta din experienţă.

Cu toate acestea, credinţa celor credincioşi nu este descumpănită; ei ştiu să pună în seama lui Dumnezeu tot ceea ce întâmpină şi primesc loviturile ca venind din mâna Lui (lov 1.21). Au conştiinţa dreaptă şi nu numai că paşii nu li s-au „abătut din calea” ascultării, dar nici inima lor „nu s-a întors înapoi” (v. 18). Şi martor la aceasta este Dumnezeu, ( el care „cunoaşte tainele inimii”‘. Să nu dăm niciodată uitării acest verset, 21!

Cum ar trebui înţeleasă expresia din versetul 22 – care ne sună atât de străină – „daţi morţii toată ziua”? Citarea ei în Romani 8.36 ne ajută să înţelegem motivul, anume că, prin intermediul încercărilor, ne este împrospătat sau rememorat sentimentul nimicniciei şi al totalei noastre incapacităţi. Acelaşi pasaj însă ne invită să urcăm triumfători şi celălalt versant: „Dar, în toate acestea, suntem mai mult decât învingători prin Acela care ne-a iubit” (Romani 8.37). (4 Ianuarie 2017 SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI)

*

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

„Și a ajuns într-un loc și a rămas acolo peste noapte, pentru că apusese soarele. Și a luat una din pietrele locului și a făcut-o căpătâi și s-a culcat în acel loc.”

Geneza 28.11

Iacov se găsea într-un loc arid și neprimitor, însă ajunsese acolo din vina sa. El și mama sa Rebeca complotaseră pentru a-i fura binecuvântarea lui Esau, chiar dacă Dumnezeu îi spusese Rebecăi că fratele mai mare îi va sluji celui mai mic. Ei au crezut că Îi pot da o mână de ajutor lui Dumnezeu în împlinirea planurilor Sale suverane. Dumnezeu însă îi descoperă lui Iacov printr-o viziune faptul că El era credincios și că avea să-Și împlinească planurile cu privire la el și la sămânța lui. Dumnezeu nu a pomenit de nicio condiție atunci când i-a spus: „Eu sunt cu tine și te voi păzi oriunde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta; pentru că nu te voi părăsi, până când nu voi face ceea ce ți-am promis“ (Geneza 28.15). Comparați aceste cuvinte cu ceea ce spune Pavel: „Cel care a început în voi o lucrare bună o va sfârși până în ziua lui Isus Hristos“ (Filipeni 1.6). El va duce la bun sfârșit ceea ce a început, pentru propria Sa glorie și pentru binecuvântarea noastră eternă.

Iacov însă I-a pus condiții lui Dumnezeu, spunând: „Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi, … atunci Domnul va fi Dumnezeul meu“ (Geneza 28.20,21). Dumnezeu acționa pe principiul harului, însă Iacov, pe cel al faptelor, iar „celui care lucrează, plata nu i se socotește după har, ci după datorie“ (Romani 4.4). Dumnezeu nu acceptă să fie dator nimănui.

Iacov și-a dat seama că Domnul era în acel loc, prin urmare a ridicat acolo un altar Domnului și a numit acel loc Betel – casa lui Dumnezeu. Există un Iacov în fiecare dintre noi, de aceea disciplina lui Dumnezeu ne este atât de necesară. Dacă treci prin momente dificile, recunoaște prezența Domnului cu tine acolo și adu-ți aminte că poți transforma pietrele folosite drept căpătâi într-un altar pentru închinare înaintea lui Dumnezeu.

R A Barnett

*

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

„Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este … umbră de mutare.”

Iacov 1.17

Daniel și tovarășii săi

Înțelepciunea este strict teritoriul lui Dumnezeu. Nicio creatură nu poate pretinde că o are. Dumnezeu este Înțelepciunea însăși. În viața lui Daniel și a tovarășilor săi – de care ne vom ocupa săptămânal – observăm cum strălucește înțelepciunea nevăzută și nepătrunsă a lui Dumnezeu ca dar al Său. Dar în același timp putem observa și protecția dumnezeiască, de care s-au bucurat Daniel și prietenii săi prin faptul că s-au încrezut în Dumnezeu. În toate timpurile, oamenii temători de Dumnezeu au fost confruntați cu greutăți.

Cu ei și cu toți care își pun încrederea în Dumnezeu se împlinesc cuvintele Bibliei: „Căci Domnul Își întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui“ (2 Cronici 16.9). Ceea ce este remarcabil de subliniat cu privire la viața și exemplul acestor patru tineri, este fidelitatea ascultării credinței lor față de Dumnezeu și învățăturile Sale.

Ei au ocupat poziții înalte și au fost încercați, dar au ieșit biruitori prin intervenția divină. Întotdeauna, poziția inimii noastre față de Dumnezeu este decisivă. Acești tineri nu și-au pus problema situației deosebite în care se aflau sau a dezavantajelor care i le-ar fi putut aduce hotărârea lor.

Ei L-au cinstit pe Dumnezeu prin ascultare.

*

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

NU FII CERTĂRET ȘI EVITĂ-I PE CEI CE SUNT!

„Robul Domnului nu trebuie să se certe” (2 Timotei 2:24)

     Să analizăm puțin de ce unor oameni le place cearta:

1) Au crescut în familii în care cearta era un tipar, așa că au impresia că e ceva normal. Poate este normal, dar cu siguranță nu este după chipul lui Hristos. Biblia spune: „Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere” (Proverbe 20:3).

2) Pentru a-și spori stima de sine. Unii se simt bine numai când atacă valabilitatea părerilor și convingerilor altora și când manevrează acea persoană ca să-și apere poziția. Scopul certărețului nu este să adauge valoare vieților altora arătându-le greșeala din faptele lor; ci este vorba de superioritate pură.

Solomon spune: „Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape; de aceea, curmă cearta înainte de a se înteţi” (Proverbe 17:14). Asta înseamnă oare că nu trebuie să susții ceea ce crezi? Nu, ci înseamnă că trebuie să înveți să nu fi de acord fără să fii dezagreabil! Când ești rău intenționat faci mai mult rău decât bine.

Benjamin Franklin a fost cunoscut pentru observațiile făcute în mod diplomatic: „Referitor la acest aspect, sunt de acord. Dar referitor la celălalt aspect, dacă nu vă supărați, pot să fac o excepție?”

Dacă ai tendința să ții dezbateri, adu-ți aminte că nu te costă absolut nimic să respecți opinia cuiva – mai ales cu privire la chestiuni care nu au consecințe eterne.

De aceea Pavel i-a spus lui Timotei: „robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare”.

Will Rogers a spus-o astfel: „Mințile oamenilor sunt schimbate prin observație, nu prin ceartă”.

Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta – nu fii certăreț și evită persoanele cărora le place cearta!

______________________________________

Meditații din calendare biblice, selectate de Lidia Miu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.