ANUL 2017 – Intră în luptă cu dedicare

2-peter-1_5Dragi frați și surori, noi știm că avem totul deplin în Cristos și că Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui […] să ne facem părtaşi firii dumnezeieşti, după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.

De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta. (2 Petru 1:3-5)

Dar știm și faptul că trăim zilele din urmă, că vremurile sfârșitului tuturor lucrurilor se precipită, în lume se iau tot mai multe decizii împotriva voii lui Dumnezeu. O recentă Rezoluție ONU  a fost împotriva intereselor țării ISRAEL și pentru prima data din 1968 America s-a abținut în a susține demersurile obiective ale Țării Sfinte. Președintele Obama pe ultimii metri ai mandatului său, de tristă amintire, mai face unele stricăciuni, deoarece pe data de 15 Ianuarie a.c. este anunțată o întâlnire a conducătorilor a 70 de țări care să se pronunțe cu privire la Israel, la Ierusalim și Palestina.

Trebuie să ne rugăm pentru Pacea Ierusalimului, pentru Pace în Israel, pentru ca Dumnezeu să-și binecuvinteze și să-și protejeze poporul ales prin care s-a făcut de cunoscut lumii și prin care și-a manifestat bunătatea, iertarea și binecuvântarea, dar și pe fiii și fiicele Sale ale Noului Legământ prin care am beneficiat din plin de harul și de adevărul pe care le-am primit prin Isus Cristos Domnul.

Suntem chemați încă din primele ore ale Anului 2017 să ne zidim viața ca mădulare vii și sănătoase în trupul lui Cristos, aducând roadele neprihănirii:

10. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra.
11. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este Isus Hristos.
12. Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie,
13. lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.
14. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată.
15. Dacă lucrarea lui va fi arsă, îşi va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. (1 Corinteni 3 10-15)

Dragi frați și surori, avem de dus o mare luptă, în primul rând cu noi înșine. În lumea spirituală zidim permanent, prin ceea ce gândim, prin ceea ce vorbim și prin ceea ce facem. Lucrarea „merge” continuu. De aceea, trebuie să avem o deosebită grijă, trebuie să-i fim devotați și loiali Stăpânului (la botez am zis: “Te vom sluji până la moarte.”).

Mai înainte de toate, să fim siguri că stăm pe temelia pusă de apostoli, că zidim pe Stâncă. Iar lucrurile pe  care le zidim noi, sunt practic împărțite în două categorii:

  • aur, argint, pietre scumpe
  • lemn, fân, trestie
  1. Lemn, fân, trestie

Observăm marea diferență? Putem foarte ușor face  faptele care pot fi arse prin foc (deoarece ele sunt lemn, fân, trestie), fapte care pot fi făcute de oricine din lume, cu nebăgare de seamă, nu ca pentru Domnul, care să nu ne coste mai nimic, făcute de mântuială, o lucrare de mâna a doua (ceva mai degrabă expirat, decât apreciat). Adică facem ceva la repezeală, cu zgârcenie, cu o inimă împărțită, nededicată, nesfințită. Putem să ne amăgim foarte ușor că ne-am făcut treaba, dar va fi încercată prin foc …, dacă va arde, atunci ea a fost zadarnică. Și putem clădi cu fân sau trestie chiar și atunci când ne prezentăm sistematic la biserică, cu o atitudine de fariseu, cu bani aruncați în colectă, cu o cântare a la slavă deșartă. Dar nu avem inima și dedicarea acelei văduve sărace care a dat cei doi bănuți, puțin, dar toată avuția ei, dându-se pe sine însuși Domnului, prin credință.

Frate și soră, poți face multe lucruri de suprafață care să-ți amăgească inima, iar acele sute sau mii de dolari să nu însemne o jertfă de bun miros înaintea Domnului, să nu fie primită. Căci trebuie ca înainte de orice să fie Dumnezeu, Domnul să fie prioritatea noastră, atunci când El e onorat va primi și  jertfa.

2. Aur, argint, pietre scumpe

Aceste materiale au câteva caracteristici; sunt rare; sunt valoroase; sunt greu de obținut; implică un mare efort, o mare dedicare pentru a pune mâna pe astfel de lucruri sau lucrări.

Să faci vizitarea unui bolnav în Numele Domnului, e mare lucru. Trebuie să-L reprezinți pe Însuși Domnul vieții. Va trebui să fii pregătit de El, să fii însoțit de Isus, să-i manifești dragostea, mila și îndurarea Lui. Domnul Isus nu a făcut lucrurile la voia întâmplării, de ochii lumii, într-un fel superficial. A dus cu El o mare mângâiere, iertarea, pacea, bucuria. A dat mântuire și vindecare. Asta se așteaptă să ducem noi în acele momente, să-L ducem pe El, să-i facem de cunoscut Numele și binecuvântarea Sa … care va aduce bucurie (nu să bifăm o vizită și ineficiența ei).

Poate că cineva lucrează mult, cu dedicare și credincioșie, dar nu se vede deloc omul, nici rezultatele imediate. Dar lucrarea sa va rezista la încercarea focului, iar el își va primii răsplata. Glorie Domnului.

Dragi frați și surori, apostolul Pavel ne vorbește acum la început de An, că da, mântuirea noastră e la limită, e pe muchie, dar unde ne va fi răsplata?

Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dar dacă nu nu va rezista probei focului, mai are șansa de-a fi mântuit, dar ca prin foc.

Dacă lucrarea lui va fi arsă, îşi va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. (1 Cor 3:14-15)

Cum te vei simți să nu auzi aprecierea și chemarea dulce a Domnului:

Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!” (Matei 25:21)

Cum te vei simți să nu primești o răsplată pregătită de mâna Domnlui pentru cei credinioși?

Doamne, Tată, ajută necredinței noastre, și lucrează din pricina Numelui Tău, Celui Sfânt:

Doamne Tată, în Numele și-n meritele Domnului nostru Isus Cristos, Te rugăm ajută-ne să pornim la drum în Anul 2017 cu Tine, să avem consacrarea și hotărârea de care avem nevoie pentru a putea clădi deasupra temeliei puse de Stânca Crucii Tale, să clădim lucruri nepieritoare, simbolizate de aur, argint și pietre prețioase, lucruri spirituale ale faptelor credinței care să te onoreze pe Tine,  și care să fie pentru binele și propășirea fraților și al împărăției Tale! Amin.

(Meditație inspirată de Mesajul primit în Seara de Revelion, 31 dec. 2016 – Hickory-NC)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.